• April Eijsder Beemden

  Lees het landschap

 • April Cottessen1

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • April Cottessen2

  Geleend van onze kinderen

 • April Cottessen

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • April Beeselsbroek

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Stichting Robur - Bedrijven voor Het Limburgs Landschap

Er ontstaat steeds meer draagvlak in de maatschappij voor de bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook binnen het bedrijfsleven staat de waarde van natuurbescherming buiten kijf. De balans tussen economie en ecologie is belangrijk. Deze gedachte is de reden geweest voor een aantal topmensen uit het Limburgse bedrijfsleven om de Stichting Robur - Bedrijven voor Het Limburgs Landschap op te richten. Zij hebben Limburgse bedrijven benaderd om lid te worden van stichting Robur. De naam is afgeleid van de Latijnse naam voor zomereik. Die staat voor duurzaam en krachtig.

Kijk hier voor een lijst van alle deelnemende bedrijven

Robur steunt

Bedrijven die lid zijn van de Stichting Robur steunen projecten van Het Limburgs Landschap. De afgelopen jaren werd steun verleend aan de realisatie van het Millenniumbos, de aankoop van de Frankenhofmolen, klooster Hoogcruts en de uitgave van het nieuwe Uit en Thuisboek.

Lid worden van Robur

Een bedrijvenlidmaatschap kost 1150 euro per jaar. Er is in overleg met Het Limburgs Landschap ook sponsoring van een 'eigen' project mogelijk. Dat kan vanaf een bijdrage van 4500 euro per jaar.

Comité van aanbeveling | Bestuur

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Robur bestaat uit de volgende personen:

 • de heer drs. Th.F.J.M. Bovens, Gouverneur van de provincie Limburg
 • de heer ir. J. Schneiders, Stichting Limburg Economic Development
 • de heer ir. R.L. van Iperen, president & CEO of Canon Europe, Middle East and Africa
 • de heer drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis Maastricht
 • de heer drs. M.A.M. Brand, namens Brand Bierbrouwerij BV
 • de heer mr. P.A.F.W. Elverding, voorzitter Raad van van Commissarissen van Oce NV en voorzitter van Commissarissen Camille Oostwegel Holding BV
 • de heer C. Oostwegel, hotelier-restaurateur
 • de heer T.A. Goedmakers, lid Raad van Commissarissen Vebego International BV

Het bestuur bestaat uit:

 • de heer T.A. Goedmakers [voorzitter], lid Raad van Commissarissen Vebego International BV
 • de heer H.J.G. Berden [secretaris-penningmeester], directeur Seacon Logistics
 • mevrouw mr. W. Raab, voorzitter Stichting het Limburgs Landschap
 • de heer mr. D.C. Hak M.B.A., directeur Rabobank Venlo e.o.
 • de heer ir. J.L.J.M. Schneiders, Stichting Limburg Economic Development
 • de heer F.J. van der Valk, directeur Van der Valk Hotel Heerlen
 • de heer J. Holtackers, voormalig directeur Hoco Beton