• Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

Hand aan de schop

Samen werken aan kwaliteit

Dag in dag uit zijn wij enthousiast bezig om onze natuurgebieden nog aantrekkelijker te maken voor plant en dier, maar ook voor u. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen en krijgen we steun van de provincie Limburg en Platteland in Uitvoering.

 
Dit jaar laten we u kennismaken met een aantal van die projecten die wij samen met de provincie Limburg en Platteland in Uitvoering hebben uitgevoerd. 
logo provincielimburg        logo plattelandinuitvoering 
 

 

Veldparelmoervlinder op de Bemelerberg


Op de Bemelerberg komt sinds 2008 een kleine populatie van de in Nederland ernstig bedreigde veldparelmoervlinder [foto Henk Heijligers] voor. Geleidelijk lijkt de soort zich, met vallen en opstaan, te vestigen.
veldparelmoer Henk HeijligersOm er voor te zorgen dat de soort zijn areaal verder naar andere natuurgebieden, zoals de Curfsgroeve, de Meertensgroeve en groeve ’t Rooth, kan uitbreiden, zijn tussen deze natuurgebieden en de Bemelerberg maatregelen uitgevoerd. Het resultaat is een leefgebied met allerlei kleine en grotere geschikte bloemrijke terreinen waarop veldparelmoervlinders kunnen leven.

Tot nu toe is bijna 3 hectare leefgebied voor de veldparelmoervlinder verbeterd en ingericht. Op de Bemelerberg winkelberg Gerrit Lenting[Winkelberg; foto Gerrit Lenting] zijn ruige, onder andere met brem en andere struikopslag overgroeide terreindelen gemaaid. Hier kan zich nu weer een bloemrijke grazige vegetatie gaan ontwikkelen.
Bij de Julianagroeve en de Schiepersberg zijn verruigde en beschaduwde kalkgraslandjes opgeschoond zodat ook hier weer geschikt leefgebied voor kalkminnende planten is ontstaan. De veldparelmoervlinder profiteert er nadrukkelijk van. De relatief kleine, opengemaakte terreinen dienen als stapsteen tussen de Bemelerberg en de potentiële nieuwe leefgebieden.
Van deze werkzaamheden profiteren naast veldparelmoervlinder (en andere vlinders) vooral planten. Denk daarbij aan soorten als bevertjes, voorjaarszegge, beemdkroon of harige ratelaar.

Lees hier meer over: Leefgebieden veldparelmoervlinder Bemelerberg en over de soortbeschermingsmaatregelen prioritaire soorten: Bemelerberg; herfstschroeforchis.

 

 

Zicht op het Heerenven | Landgoed de Hamert

Onlangs werd bij het Heerenven op Landgoed de Hamert, een plek die zeker bij vogelkijkers al meer dan bekend is, een uitkijkpunt gerealiseerd. Door de aanleg van het observatieplatform krijgt men een panoramisch overzicht over het vennen- en heidegebied.

Het hele jaar door (met piekperiodes in voor- en najaar) komen hier tal van min of meer zeldzame trek- en waadvogels om hier iets van hun gading te vinden: steltkluut, poelruiter, zilverplevier, kleine plevier, grote zilverreiger, kraanvogel, bergeend, slobeend en tureluur [foto Patrick Palmen], om maar enkele van de tientallen waargenomen soorten te noemen. Vaak zijn deze te vinden op de oeverstroken van de vennen.

Heerenven 2001 Maurice MouthaanAl sinds 1999 voert Stichting het Limburgs Landschap venherstelmaatregelen op Landgoed de Hamert uit. Het afgelopen jaar werd het Westmeerven opgeschoond en werd een gagelstruweel aan de Twistedenerweg ingericht.
Heerenven 2011 Henk HeijligersDe natuur mag er nu weer ongestoord haar gang gaan. En dat is al
aardig gelukt zoals uit de foto’s, gemaakt van het Heerenven nabij de Heerenvenweg van 2001 [foto Maurice Mouthaan], toen het gebied nog grasland was, en 2012 [foto Henk Heijligers] blijkt.

 

Dit project is uitgevoerd in het kader van de Kwaliteitsimpuls Nationaal Park De Maasduinen.

 

 

Liefhebbers van de kleinschaligheid: geelgors en grauwe klauwier

 
geelgors Patrick PalmenDe geelgors [foto Patrick Palmen] en zeker ook de grauwe klauwier zijn aansprekelijke voorbeelden van bewoners van het kleinschalige landschap. 

De geelgors houdt van een struweelrijk landschap met houtwallen, meidoornhagen, bosjes, ruige hoekjes en akkers. Maar ook op heidevelden en stuifzanden, in jonge bosaanplant en op open plekken in bossen is de zang [die doen denken aan het begin van de 5e symfonie van Beethoven] van de geelgors te horen.
Voor de grauwe klauwier, overigens een zeldzamere verschijning in Limburg, kan die variatie in de omgeving niet rijk genoeg zijn. Juist doornstruwelen, gecombineerd met een groot aanbod aan insecten en hagedissen, blijken voor deze soort van groot belang,. Het voorkomen van de grauwe klauwier in natuurgebieden kan gezien worden als een kroontje op het gevoerde beheerwerk.
 
Sarsven Daan BoutenHerstel van dit kleinschalige landschap is soms verbluffend eenvoudig. Aanleg  van houtsingels en struweelhagen met soorten als sleedoorn, hondsroos en hazelaar werkt prima [foto Daan
Bouten]. Natuurlijk profiteren meer vogelsoorten van die maatregelen, zoals de grasmus. In onze natuurgebieden nabij Cottessen en de Bellet boomgaard en omgeving komen genoemde soorten voor.
 
Lees hier meer over soortbeschermingsmaatregelen prioritaire soorten: Sarsven, grauwe klauwier | Meerkoelen, grauwe klauwier |
 

Er op uit