• Augustus Houtsberg

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens

   

 • Augustus Groote Heide

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Augustus Gennepse Hei

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Augustus Eckeltse Bergen

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Maasterrassen

Maasterrassen

Perspectieven voor de levensader van Limburg

 

Het voorwoord van Wilfred Alblad, directeur-rentmeester in het afgelopen winternummer

TERRASSEN AAN DE MAAS 

Aan de Maas bij Broekhuizen was het deze zomer een gezellige boel. Het terras direct aan de rivier was een magneet voor wandelaars en fietsers. Nu is het paviljoen weg; net als iedere winter werd het afgebroken en elders opgeslagen tot volgend voorjaar. Niemand weet immers wat de Maas de komende winter gaat doen. 

Dat de Maas grillig is, weten we. Overheden werken hard aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma Maas. Er hangt het Maasdal heel wat boven het hoofd! Bewoners van prachtige Maasdorpen als Well, Arcen en Steyl wordt de stuipen op het lijf gejaagd door aangekondigde dijkverhogingen. Zand- en grindwinners lopen zich warm om de investeringen die zij in grondaankoop in het Maasdal hebben gedaan eindelijk te gelde te maken. Rijkswaterstaat wil ook dijken terugleggen om de rivier meer ruimte te geven. 

In de discussie die hierover is losgebarsten gaat het heel vaak over getallen. Halen we de veiligheidsnorm? Kan de benodigde dijkhoogte niet een paar centimeter lager door elders het landschap weg te graven? Hoeveel hectare ruimte moet er bij in het winterbed? Hoeveel euro extra kost een beter alternatief....?

De kans is groot dat de uitkomst van deze aanpak uiteindelijk leidt tot een onherkenbare Maasvallei. Om situaties te vermijden die zich eens in de 300 tot 1250 jaar voordoen, dreigen dorpen van de Maas te worden afgesloten door meters hoge dijken. Of er verschijnen diepe waterplassen waar nog decennia lang grote machines zand- en grind winnen. Tegen die gevolgen moeten we élke dag aankijken.

Bij Het Limburgs Landschap denken we dat de noordelijk Maasvallei beter verdient. Samen met collega-organisaties hebben we daarom een visie opgesteld die juist uitgaat van de bijzondere kwaliteit van de terrassenmaas. Een geologisch uniek gebied, ontstaan doordat opeenvolgende ijstijden de rivier haar loop deed verleggen en een terrassenlandschap achterliet. In plaats van centimeters, hectares en euro’s zouden die kwaliteiten centraal moeten staan. 

Laten we bij de ten behoeve van hoogwaterveiligheid onvermijdelijke ingrepen vooral aansluiten bij de karakteristieken van dit authentieke landschap. Die in duizenden jaren gevormde terrassen langs de Maas breng je immers níet zomaar weer terug als ze eenmaal zijn weggegraven....

 

Download hier de visie: De Maasterrassen. Perspectieven voor de levensader van Limburg. Visie op ruimtelijke ontwikkelingen en hoogwaterveiligheid in het Noord-Limburgse Maasdal.

 Maas

 

Er op uit