• Augustus Eckeltse Bergen

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Augustus Houtsberg

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens

   

 • Augustus Gennepse Hei

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Augustus Groote Heide

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

Eijsder Beemden: Ruimte voor de rivier

Van05 september 10:00tot12:00
Categorie: Algemeen

Ruimte voor de rivier

Van cultuur- naar natuurlandschap in ruim 20 jaar

Na beƫindiging van de grindwinning in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond een parkachtige afwerking. Open grazige vlakten en een aantal gegraven ondiepe plassen werden afgewisseld door de aanplant van boomgroepen bestaande uit populier, witte abeel en wilg en meidoornstruweel. Na de overname van het beheer door Het Limburgs Landschap begin negentiger jaren kreeg het gebied het ruige natuurlijke karakter dat het nu uitstraalt. Galloway-runderen en Konikpaarden begrazen het gebied en houden het grotendeels open. Op enkele plaatsen ontstaat fraai rivierbos.


Er op uit