• Juni Eys

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juni Houthuizer Molen

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Juni Isabellegreend

   

   

   

   

   

    

  Lees het landschap

Aschbroek en Winkel

Wandeling Aschbroek en Winkel

De gidsen van Stichting het Limburg Landschap hebben een excursie uitgezet in twee voor vele nog onontdekte natuurgebieden. Namelijk het ‘Aschbroek’ en ‘Winkel’ in Maasbree. Via het Aschbroek wordt er gewandeld naar het beekdallandschap naar ‘Winkel’. Onderweg wordt er stilgestaan bij prachtige esgronden met verhoogde akkers die al eeuwenoud zijn. Daarnaast worden er veel houtwallen, bosjes en heggen gespot. Welke ideaal zijn als schuilplaats voor dieren zoals egels.
‘Winkel’ is een nat gebied waar ook de Elsbeek stroomt. Veel vochtminnende planten vinden het hier heerlijk en ook zoogdieren zoals de ree, hermelijn en bunzig voelen zich hier thuis. Naast dieren is er ook veel elzenbroekbos en wilgenstruweel aanwezig. Er is een bijzondere route uitgezet waarbij de veelzijdigheid van deze twee gebieden centraal staat. 

Start om 13.30 uur.

 


Er op uit