Torenmolen Gronsveld

Torenmolen Gronsveld

De Torenmolen Gronsveld [2,5 ha] ligt aan de zuidwestzijde van Maastricht en is de oudste windmolen van Limburg. Bij de molen is ook een grote hoogstamboomgaard aanwezig.

Beschrijving

De oudste windmolen van Limburg, de Torenmolen Gronsveld, heeft Stichting het Limburgs Landschap eind 2014 over kunnen nemen van de Limburgse Molenstichting. In Nederland zijn nog slechts 4 intacte torenmolens te vinden en de molen van Gronsveld is de enige torenmolen in Limburg. Op het 2,5 ha grote molencomplex ligt ook een grote hoogstamboomgaard en bij de molen worden bijzondere Limburgse dieren gehouden zoals het Mergellandschaap en -hoen. Meer informatie over de Torenmolen Gronsveld kunt u lezen in de Nederlandse molendatabase.

Naast deze hoogstamboomgaard heeft Het Limburgs Landschap ook nog een kleine hoogstamboomgaard [0,5 ha] te noorden van de bebouwde kom van Gronsveld in eigendom. Deze boomgaard is in 1980 geschoken door het echtpaar Van Wessem-Van de Leur.

Hoogstamboomgaarden waren vroeger talrijk in het Limburgse land. Door de komst van de veel efficiƫnter te benutten laagstambomen, werden echter sinds de jaren '50-'60 van de vorige eeuw veel hoogstamboomgaarden gerooid. Omdat hoogstamboomgaarden typische kenmerken zijn van het oude [Zuid-]Limburgse cultuurlandschap, hecht Het Limburgs Landschap er aan om deze veilig te stellen.

Het huidige beheer bestaat uit het vervangen van oude, dode hoogstambomen door jonge exemplaren en het intact houden van de karakteristieke meidoornhaag om de boomgaard. Het beheer is dus niet gericht op een hoge fruitproductie, maar op het in stand houden van de hoogstamboomgaard als cultuurhistorisch relict en tevens als geschikte biotoop of foerageergebied voor diverse planten en dieren.

 

Bezichting Torenmolen Gronsveld

De Torenmolen Gronsveld is elke eerste en derde zaterdag van de maand geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

In 2020 is de molen ook geopend tijdens de Nationale molendag op zaterdag 9 mei [11.00 tot 16.00 uur] en op de Limburgse Molendag op zondag 4 oktober [11.00 tot 16.00 uur].

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.