Het Tiende Vrij

Het Tiende Vrij

Aan de zuidoostkant van Eijsden ligt een markante heuvel in het terrein, het betreft een oude stortlokatie van 8 ha. Dankzij de jarenlange en vasthoudende inzet van enkele Eijsdenaren is deze voormalige stortplaats een natuurgebied geworden. Het Tiende Vrij is eigendom van Stichting Nazorg Limburg en wordt sinds 1 januari 2006 beheerd door de Stichting het Limburgs Landschap.

 

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Het Tiende Vrij is vrij toegankelijk op de wandelpaden in het gebied. Zittend op de bankjes op de top van de heuvel kan worden genoten van een schitterend uitzicht in de richting van Mariadorp en het Savelsbos.

 

Beschrijving

Het Tiende Vrij is historisch verbonden met het naastgelegen fabriekscomplex en met Eijsden zelf. Tot eind vorige eeuw is het gebruikt als stortlocatie voor huisvuil en industrieel afval. Mariadorp heeft als industriƫle 'kolonie' haar ontstaan te danken aan de fabriek. Het Tiende Vrij ontleent zijn naam aan vroegere belastingsregels. Over dit terrein hoefde geen tiende deel belasting te worden betaald. De oude stortlocatie krijgt nu een functie waarvan mens, plant en dier profiteren. Er is een laag lemige grond aangebracht als nieuw leefmilieu voor natuur. De voet van de heuvel is plaatselijk schaars begroeid en plaatselijk liggen ondiepe plassen. Mossen overheersen met daartussen kleine ruigtes van distel, toortsen, teunisbloemen, kaardebollen en vlinderstruiken. In 2005 is op basis van een landschapsplan van Caspar Slijpen beplanting aangebracht met aaneengesloten bos van zomereik, wintereik en haagbeuk in de toekomstige boomlaag. Daaronder bevinden zich in de struiklaag meidoorns, hazelaars en lijsterbessen. Een deel van het terrein is beplant met singels, gevormd door kardinaalsmuts, Gelderse roos en rode kornoelje. Tussen de singels komt grazige vegetatie tot ontwikkeling die als voedselgebied voor dassen kan dienen die in de heuvel een grote burcht bewonen. Op de heuvel zelf groeit al ouder bos met vooral zachte berken en acacia's, soms weelderig begroeid met klimop. Struiken als hazelaar, boswilg en vlier zorgen voor variatie. Vanuit het bos klinkt regelmatig de roep van de groene specht. Op de helling zijn stekelige struweelsoorten als rozen, sleedoorns en meidoorns geplant. Ze zorgen binnen enkele jaren voor een bloemrijke bosrand; mooi voor mensen en nuttig voor veel vogelsoorten en insecten, zoals de fraaie Spaanse vlag die er op warme dagen nectar zuigt op vlinderstruiken.

Beheer in periode 1985-2011

dekgrond aangebracht, bos aangeplant, wandelpaden aangelegd, klappoorten en banken geplaatst.

Beheervoornemens vanaf 2011

onderhoud paden en recreatieve voorzieningen | bosbeheer gericht op ontwikkeling natuurlijk ogend bos.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.