Klingeleberg

Klingeleberg

Westelijk van Simpelveld ligt op de Klingeleberg een waardevol kalkgrasland [1,2 ha]. Enig struweel en enkele bomen zorgen voor afwisseling in dit terrein. Een cultuurelement is een kapelletje op de helling.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Buslijn 21 stopt op diverse plekken in Simpelveld. Het kalkgraslandreservaat dat net buiten de bebouwde kom ligt, is voor wandelaars vrij toegankelijk.

Geschiedenis

Het kalkgrasland op de Klingeleberg is ontstaan op vergraven kalksteen. Onder andere Peterge Bergie, een bekende bewoner van Simpelveld, verzamelde hier in het begin van de 20e eeuw nog mergel die vermengd met gruis als brandstof werd gebruikt. De gemeente Simpelveld gaf het terrein in 1984 eerst in erfpacht en verkocht het in 2000 aan de Stichting.

Beschrijving

Kalkgraslanden staan vooral bekend om hun bloemenrijkdom. Opvallend zijn de velden wilde marjolein en kleine pimpernel. Minder opvallend maar even waardevol is het voorkomen van onder andere voorjaarszegge, wilde tijm en driedistel. De variatie in bloemen en planten op de warme helling maakt het gebied geschikt voor veel insecten, waarvan dagvlinders als bruin zandoogje en koninginnepage het meest in het oog springen. In het gebied bevindt zich de enige Nederlandse populatie van de kleine sint-jansvlinder een 'nachtvlinder' die overdag rondfladdert van bloem naar bloem.

Beheer in periode 1985-2011

regelmatig begraasd met Mergellandschapen om vergrassing en dichtgroeien met struweel tegen te gaan | struweel afgezet om areaal grasland te vergroten | oude amfibie- c.q. drinkpoel in kalkgraslandperceel hersteld.

 

Beheer vanaf 2011

huidige beheer voortzetten.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.