Landgoed Beijlshof

Landgoed Beijlshof

Langs de weg van Horn naar Heythuysen ligt Landgoed Beijlshof [93 ha]. Hoeve Beijlshof ligt temidden van bos, wei- en bouwlanden die worden doorsneden door twee beken, de Reydtbeek en de Tungelroyse beek.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Landgoed Beijlshof is voor wandelaars op wegen en paden vrij toegankelijk. Honden mogen aangelijnd mee. Er loopt een witte wandelroute van 3,5 km over het landgoed. Buslijn 75 [Roermond-Meijel, halte Huize De Bedelaar stopt op 1000 m van de wandelroute.

Geschiedenis

Al in 1500 duikt de naam Beijlshof op. Jacob, graaf van Horn was de eigenaar. Landbouwgronden werden ook toen al verpacht. Peter Quas kreeg volgens een oude pachtakte het recht op gebruik van grond en het steken van een hoeveelheid turf. Landgoed Beijlshof is een goed voorbeeld van een oud kampenlandschap. Een kamp is een in één keer ontgonnen oppervlakte landbouwgrond, omringd door een houtwal. De wal hield schadelijke dieren en vee van de buren uit de akker. Sinds 1973 is Het Limburgs Landschap eigenaar van het landgoed.

Beschrijving

Landgoed Beijlshof is afwisselend. Op een klein oppervlak komen zowel naald- en loofbossen als landbouwgronden voor. De landbouwgronden, die vooral in het dal van de Tungelroyse beek liggen, zijn veelal verpacht. Het Limburgs Landschap beheert enkele graslanden zelf als vochtig hooiland. In het beekdal liggen ook vochtige elzenbroekbosjes. Hoger gelegen loofbos staat deels op relatief voedselrijke bodem, wat zich uit in het voorkomen van geel nagelkruid, dalkruid en muskuskruid. In de naaldbossen staan plaatselijk blauwe bosbes en veelbloemige veldbies. Kenmerkende vogels zijn zwarte specht, boomklever en boomkruiper. Ze prefereren de grote beuken en eiken die ook voorkomen in overgebleven lanen. Sommige zomereiken zijn wel 3,70 m in omtrek. De oude lanen hebben erg te lijden gehad van de extreem droge perioden in 1976 en 1985. Daarom is een deel gekapt. Natuurlijk zijn de lanen opnieuw aangeplant, zodat het landgoedkarakter voor de toekomst behouden blijft. Beijlshof is een belangrijke schakel in een rij natuurgebieden in Midden-Limburg. Via de Groote Bedelaar en Exaten is een vrijwel aaneengesloten natuurgebied tot het Leudal aanwezig.

Beheer in de periode 1985-2011

reparaties uitgevoerd aan hoeve Beijlshof na storm in 1994 meegewerkt aan natuurontwikkelingsproject Tungelroyse Beek [beek opstuwen, oude meanders aan de beek koppelen, beek een natuurlijker profiel geven] op initiatief van het Waterschap Peel en Maasvallei amfibieënpoelen aangelegd naaldbos omgevormd richting loofbos | lanen herplant | houtwallen onderhouden | populierensingels en delen van het bos met stormschade gekapt | lanenstelsel verder hersteld | renaturalisatie van de Tungelroyse beek in samenwerking met het waterschap.

Beheervoornemens vanaf 2011

onderhoud lanen en amfibieënpoelen | versterken landgoedkarakter.

Meer info en wandelfolders

Wandelfolder: Welkom op Landgoed Beijlshof en Landgoed Exaten