Linnerheide | Mortelshof

Linnerheide | Mortelshof

Tussen Linne en Sint-Odiliënberg liggen de Linnerheide en de Mortelshof [125 ha], een afwisselend gebied waarin naald- en loofbossen, en een groot akkercomplex elkaar afwisselen. Het gebied ligt geïsoleerd in het verder intensief gebruikte landbouwgebied in deze regio.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

De Linnerheide is op wegen en paden vrij toegankelijk voor voetgangers. Honden mogen aangelijnd mee. De Mortelshof is vanaf aangrenzende wegen prima te overzien. Er ligt een rode wandelroute van 5,5 km in het gebied. Het Pieterpad loopt door het gebied. Buslijn 80 [Roermond- Susteren] stopt in Sint-Odiliënberg.

Beschrijving

Dikke Amerikaanse eiken, douglassparren, jonge berken en uitgebreide aanplant van zoete kers wisselen elkaar af op de Linnerheide. Zoals de naam aangeeft was dit vroeger een heidegebied, gelegen op oude stroomruggen van de Roer. Aanplant van dit gebied in een karakteristieke productievorm veranderde het uiterlijk aanmerkelijk. Tegenwoordig bestaat het geheel uit bos dat tot 2000 eigendom was van de toenmalige gemeente Ambt-Montfort. De afwisseling in boomsoorten zorgt voor een rijke vogelbevolking. De zeldzame kleine bonte specht komt er tot broeden. De buizerd gebruikt het gebied als uitvalsbasis om in het omliggende landbouwgebied te jagen. Aan de noordzijde van het gebied staan grote oppervlakten jonge aanplant van zoete kers. Zoals gewoonlijk bij aanplant zijn niet alle jonge bomen aangeslagen. Op de open plekken die zo ontstaan zijn, heeft inboet plaats gevonden met beuk en eik en vindt spontane verjonging met berk plaats. Ten zuidoosten van de Linnerheide ligt rond boerderij de Mortelshof [niet toegankelijk] een grote oppervlakte natuurlijk beheerde akkers. Door de afwisseling aan geteelde landbouwgewassen die deels niet worden geoogst vormt dit gebied een van de grootste trekpleisters voor zaadetende zangvogels gedurende de winter. Ook muizen- en vogeltjes etende roofvogels hebben het gebied ontdekt. Zo verblijven er 's winters nagenoeg altijd blauwe kiekendieven. Ook de in Limburg zeer zeldzame ruigpoorbuizerd heeft dit nieuwe akkerreservaat als leefgebied ontdekt. De akkers worden doorsneden door een stokoude laan van tamme kastanjes, die een attractie op zich vormt.

Beheer in periode 1985-2011

door dunning naaldhoutpercelen omgevormd naar meer soortenrijk gemengd en loofbos | de recreatieve infrastructuur van het gebied verbeterd: parkeerplaats ingericht, informatiebord geplaatst, wandelroute aangelegd | natuurrijk akkerbeheer gestart op de Mortelshof.

Beheervoornemens vanaf 2011

voortzetten huidige beheermaatregelen.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.