Mescher Plukbos

Mescher Plukbos

Ten oosten van Eijsden en ten noordwesten van Mesch is in de periode 2002/2003 een nieuw bos met een grote afwisseling aan bomen en struiken geplant. Dit bos [circa 8 ha] is het resultaat van samenwerking tussen onder andere de gemeente Eijsden en de Het Limburgs Landschap. Naast dit bos liggen enkele hoogstamboomgaarden die ook bij Het Limburgs Landschap in eigendom zijn.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Het bos is vrij toegankelijk op de paden door het gebied. Het is bereikbaar met de buslijnen 6, 66 en 193, halte kerk Mariadorp [800 m].

Beschrijving

Eijsden [nu opgegaan in de gemeente Eijsden- Margraten] wilde graag een groene gemeente blijven en het Mescher Plukbos leverde daar een bijdrage aan. De naam is afgeleid van het nabijgelegen dorpje Mesch en de functie die het bos zou kunnen vervullen. Bezoekers kunnen er in het oogstseizoen vruchten plukken of rapen. Daarom is bij de bosaanleg gekozen voor soorten met eetbare vruchten zoals tamme kastanjes, walnoten en hazelnoten. De wandelpaden lopen langs de plekken waar de walnoten- en kastanjebomen staan en langs zichtassen gericht op onder andere het naburige Savelsbos. Dit grote bosgebied ten noorden van het Mescher Plukbos is in beheer bij Staatsbosbeheer. Karakteristieke boomsoorten die verder zijn aangeplant in het Mescher Plukbos zijn beuk, haagbeuk, wintereik, es, linde en steeliep. Aan de randen van het bos zijn struikvormers aangeplant; zo staan daar naast algemene soorten als veldesdoorn en rode kornoelje ook nog vijf verschillende rozensoorten en hazelaars. Als het Mescher Plukbos zich over een aantal jaren enigszins heeft ontwikkeld, zal het met zijn open plekken, opgaand bos en goed ontwikkelde zoomvegetaties een versterking van de Eijsdense natuur opleveren. Nu broeden er al grasmussen en winterkoningen. Vele vlinders profiteren van de bloeiende ruigte die nog in het gebied voorkomt. Dassen uit nabijgelegen burchten foerageren er in de nazomer en herfst ongetwijfeld al op de gevallen herfstvruchten. Zij kunnen ook in de oostelijk van de Ezelsweg gelegen hoogstamboomgaarden op regenwormjacht gaan. De grazige weiden met imposante kersenbomen en andere fruitsoorten lenen zich daarvoor bij uitstek. Deze boomgaarden vormen nu al het leefgebied van bosvogels zoals spechten die in de toekomst ook in het Mescher Plukbos verwacht mogen worden.

Beheer in periode 1985-2011

aanbomen ingeboet | het jonge bosplantsoen vrijgehouden door maaien | wandelpaden en zichtassen gemaaid | infobord, zitbank en slagbomen geplaatst.

Beheervoornemens vanaf 2011

inboeten met nieuwe struiken en bomen van open plekken indien nodig | distels maaien tussen bosplantsoen indien nodig | open houden wandelpaden en zichtassen.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.