Pietersplas

Pietersplas

Aan de oostkant van de Maas onder Maastricht ligt de grootste grindplas van Zuid-Limburg: de Pietersplas [141 ha]. Bijna de hele plas en de oevers in de noordelijke helft zijn eigendom van de Stichting. Het parkachtige landschap in de zuidoosthoek maakt ook deel uit van de Pietersplas. De Eijsder Beemden aan de zuidkant zijn sinds 1994 bij de Stichting in beheer en worden elders beschreven.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Aan de noordkant van de Pietersplas is parkeerruimte. De oevers zijn vrij toegankelijk. Aangezien dit gebied wordt begraasd door koniks mogen honden alleen aangelijnd in het gebied mee. Het park bij Oost-Maarland is vrij toegankelijk op wegen en paden. Buslijn 8 [Maastricht- Eijsden] stopt op diverse locaties. Een deel van het gebied is van oudsher verhuurd aan een naturistenvereniging.

Beschrijving

De Pietersplas is in de zomer een recreatiegebied voor watersportliefhebbers, terwijl het in de wintermaanden het domein is van watervogels. Kuifeend en tafeleend zijn vaste overwinteraars. Daarnaast zijn er altijd grote zaagbekken en brilduikers te vinden. Tijdens de winternachten gebruiken duizenden kokmeeuwen de plas als veilige gezamenlijke slaapplaats. Ertussen zitten altijd tientallen grote meeuwen zoals zilver- , kleine mantel- en pontische meeuwen. Van laatstgenoemde is sinds het begin van de jaren '90 bekend dat hij in Nederland voorkomt en de Pietersplas is een belangrijke waarnemingsplaats. In voor- en najaar is het gebied belangrijk voor doortrekkende watervogels. Op warme dagen in mei kunnen er tientallen zwarte sterns boven het water zwieren, soms vergezeld door hun zeldzame familieleden de witwang- en witvleugelstern. Zij gebruiken de plas als rustpunt na hun trek over de Ardennen. In de zomermaanden is de landtong tussen Pietersplas en Maas begroeid met onder andere duizenden geelbloeiende jacobskruiskruidplanten, met daartussen de paarse bloemhoofdjes van de grote kaardebol en de roze bloemen van het vijfdelig en het muskuskaasjeskruid. Aangezien de landtong slechts zelden wordt overspoeld lijkt de vegetatie al op het bloemrijke riviergrasland dat ook in Noord- Limburg wordt aangetroffen. Extensief jaarrond begrazen met koniks kan deze bloemenrijkdom verder vergroten. Dwars door het gebied stroomt de gegraven beek de Zeep, waarvan de oevers niet zo steil zijn. Er groeien moerasplanten, en waterhoen en ijsvogel foerageren er. Het natuurgebied in de zuidoosthoek is vroeger als park aangelegd met daarin grasvelden, bosjes en enkele vijvers. Een ervan staat in open verbinding met de Maas. Hierdoor varieert de waterstand er aanzienlijk. Andere vijvers variëren in diepte. Sommige vallen in de zomer bijna droog en kleuren dan paars van de bloeiende kattenstaarten. De afwisseling van dit gebied zorgt voor een rijke fauna. In de vijvers komen bruine kikkers en kleine watersalamanders voor. Op dood hout in de vijvers zonnen regelmatig enkele roodwangschildpadden. Het zijn overigens losgelaten huisdieren. Op de beschutte en zonnig gelegen bomen en struiken komen veel zangvogeltjes en dagvlinders af. De laatste vinden op de grazige weiden voldoende nectar- en waardplanten. Zeldzaamheden als klaverblauwtje en boswitje zijn er gesignaleerd.

Beheer in periode 1985-2011

omvorming van een recreatiestrand tot een meer natuurlijke omgeving | omrastering van het gebied ten behoeve van begrazing | het creëren van meer natuurvriendelijke oevers van de Zeep door het Waterschap Roer en Overmaas | plaatselijk herinrichting van de oevers van de Pietersplas, onder andere ter hoogte van het huidige campingterrein van Watersportvereniging de Maasvogels.

 

Beheervoornemens vanaf 2011

voortzetting van het begrazingsbeheer met koniks | voortzetting van het eerder gevoerde beheer in het park ten westen van Oost-Maarland.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.