Platte Bosch

Platte Bosch

Aan de zuidwestzijde van het Platte Bosch bij Nijswiller bezit Stichting het Limburgs Landschap sinds 2011 bijna 6 ha bos en kalkgrasland, aansluitend aan eigendommen van Staatsbosbeheer. Het betreft een klein, maar zeer soortenrijk reservaat, veroorzaakt door de grote variatie in bodemtypen, de ligging op een warme zuidhelling en het vroegere landgebruik.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

In Nijswiller stopt vanuit Heerlen buslijn 43 [halte Sophianum] en vanuit Maastricht buslijn 50 [halte Rijksweg/Provinciale weg] dichtbij het gebied, dat goed via wandelpaden ontsloten is.

Beschrijving

Aan de noordzijde van het Selzerbeekdal liggen enkele ge├»soleerde bosgebieden, waarvan het Platte Bosch er een is. Het deel waarvan Het Limburgs Landschap eigenaar is, is erg afwisselend. Onderaan de helling groeit het bos op een zeer kalkrijke bodem; bovenaan heeft de bodem een zuur karakter. De opgaande boomlaag bestaat uit zomer- en Amerikaanse eik, zoete kers, en op de  voedselarmere bodems domineren grote ruwe berken. Enkele imposante beuken staan verspreid door het gebied. Door vroeger hakhoutbeheer is een deel van de bomen en struiken meerstammig en staat op lage dikke stoven. In de struiklaag is de zeldzame mispel aanwezig, naast hulst, lijsterbes en Amerikaanse vogelkers. In het voorjaar bloeien er op de bosbodem bosanemonen, veel lelietje-der-dalen en dalkruid. Bovenaan de helling domineren adelaarsvarens, wat wijst op een oude boslocatie. Op het plateau omsluit het bos een ruig bloemrijk grasland, dat overigens niet bij de Stichting in beheer is. Geheel onderaan de helling ligt een klein, op het zuiden gericht kalkgraslandje met bijzonder hoge natuurwaarden. In dit grazige perceel zijn zeer zeldzame planten als breed fakkelgras, Duitse gentiaan, kalkwalstro en aarddistel aanwezig, naast een breed scala aan andere kalkminnende plantensoorten. Dit perceel werd tot 2011 op verzoek van de laatste particuliere eigenaar door Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg gemaaid, waarbij het maaisel werd afgevoerd. Daardoor is dit unieke kalkgrasland, waarvan het aantal hectares in Limburg bijzonder klein is, in buitengewoon goede staat gebleven. Tevens zijn er op de rand van dit grasland en het bos enkele inhammen in het bos gekapt, om de variatie in het gebied verder te vergroten. In zulke afwisselende bosranden met aangrenzende zoomvegetaties vinden warmteminnende insecten, zoals de zwartstipspanner een uitstekend leefgebied.

Beheervoornemens vanaf 2011

Voortzetting hooibeheer kalkgraslandperceel.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.