Schelkensbeek

Schelkensbeek

Tussen Belfeld en Reuver ligt het stroomgebied van de Schelkensbeek. Deze beek wordt omgeven door een landschappelijk fraai en vrijwel onverstoord broekbos. Stichting het Limburgs Landschap heeft in deze omgeving begin 2015 bijna 7 ha bos voor de toekomst veilig weten te stellen. Op het hoger gelegen Maasterras zijn hier tevens nog enkele bospercelen met onder andere grove den en eik aanwezig.

Meer info en folders

Van Schelkensbeek is geen informatiefolder beschikbaar.