Spaanse Bos

Spaanse Bos

In de gemeente Heythuysen ten zuidwesten van Heibloem ligt het Spaanse Bos. Ten zuiden van het Spaanse Bos bezit de Stichting nog een perceel op de Asbroekerheide. In totaal gaat het om 39 ha, die vooral bestaat uit bos waarin grove den de boventoon voert.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

De paden in het Spaanse bos zijn voor wandelaars vrij toegankelijk. Het bos op de Asbroekerheide is vanaf de Grensweg goed te bekijken.

Beschrijving

Het Spaanse bos bestaat voornamelijk uit naaldhout dat tussen 1939 en 1961 is aangeplant. Een klein oppervlak wordt in beslag genomen door eiken en beuken, waarvan sommige meer dan 130 jaar oud zijn. Van nature behoort het gehele gebied tot het eiken-berkenbos, een bostype waarvan de ontwikkeling door het bosbeheer wordt gestimuleerd. Er groeien al kenmerkende soorten voor dit natuurlijke bostype zoals brede en smalle stekelvaren, bochtige smele en mossen. Langs enkele brede bospaden staan plaatselijk nog restanten van heidevegetaties: stekelbrem en struikheide. Broedvogels van het Spaanse bos zijn, naast algemene bosvogels, de zwarte en groene specht en de in aantal achteruitgaande zomertortel. In de noordwesthoek ligt een met pijpenstrootje dichtgegroeid heiderestant, Met een vochtige laagte. Het perceel op de Asbroekerheide is in 2003 aan de Stichting nagelaten door J.W.M. Nijsten. Het bestaat uit naaldbos met enkele ruwe berken en zomereiken. Bij ons 75-jarig jubileum kregen we anoniem 7,5 ha bos in het Weijenhout [niet op kaart]. De schenker beheert de drie gebieden nog zelf.

Beheer in de periode 1985-2011

naaldbossen regelmatig gedund fijnsparopstand gekapt, zomereiken zullen hun plaats innemen Amerikaanse vogelkers verwijderd | poel aangelegd voor amfibieƫn.

Beheervoornemens vanaf 2011

Omvorming van de productiebossen naar bossen bestaande uit inheems loofhout | onderhoud van de poel | vrijstellen van de jonge eikenaanplant.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.