Turfkoelen

Turfkoelen

De Turfkoelen is een ven in een oude Roermeander ten oosten van Herkenbosch. Met aangrenzend broekbos en op hogere gronden gelegen naaldbos beslaat het gebied een oppervlakte van vrijwel 11 ha.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Buslijn 78, 178 en 179 [halte Meinweg, 500 m tot Turfkoelen] komen door Herkenbosch, dat het vertrekpunt kan zijn voor een wandeling langs de Turfkoelen en bijvoorbeeld door het nabijgelegen Meinweggebied [eigendom van Staatsbosbeheer]. De directe omgeving van de Turfkoelen is vrij toegankelijk op wegen en paden.

Geschiedenis

Het ven ten oosten van Herkenbosch is bekend als Turfkoelen en Laumansven. De naam Turfkoelen is afgeleid van de turfstekerij, die tot rond 1850 in het ven plaatsvond. Tot rond 1920 werd vegetatie in het ven, onder andere bestaande uit holpijp, vanuit platbodemvaartuigen gemaaid. Het maaisel diende als stro in veestallen. In de 20e eeuw was het ven eigendom van de houthandelarenfamilie Geraedts-Laumans. Het ven heette daarom ook wel Laumansven. Het Limburgs Landschap kocht in 1956 het zuidoostelijk deel. Het geld voor de aankoop was verzameld in het kader van het 25-jarig jubileum van de Stichting. Nog steeds is slechts de helft van het vennengebied eigendom van Het Limburgs Landschap, de andere helft is bezit van de gemeente.

Beschrijving

De Turfkoelen zijn ontstaan in een oude arm van de Roer. Tegenwoordig ligt hier een plas bedekt met grote aantallen gele plomp. De dodaars en andere watervogels broeden in de oevervegetatie. Een goed ontwikkelde libellenfauna [zo'n 20 soorten], waaronder de in Nederland zeldzame gevlekte glanslibel, vertegenwoordigt onder andere het rijke waterleven. Langs de oevers van het ven groeit wilgen- en elzenbroekbos. Gagel en koningsvaren komen nog in het vochtige bos voor. Hoger op de helling liggen 40 tot 60 jaar oude naaldbossen. Naast de vaak in de struiklaag aangetroffen soorten als wilde lijsterbes en ruwe berk, groeit hier ook hulst.

Beheer in periode 1985-2011

reparaties uitgevoerd aan een waterverdeelwerk zodat het waterpeil in het ven beter gehandhaafd kan worden | hakhoutbeheer in het broekbos | dunningen in het naaldbos.

Beheervoornemens vanaf 2011

voortzetting van het huidige beheer.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.