• Juni Eys

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juni Houthuizer Molen

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Juni Isabellegreend

   

   

   

   

   

    

  Lees het landschap

Stichting het Limburgs Landschap kent een eigen gedragscode en onderschrijft daarnaast de volgende gedragscodes en richtlijnen:

 • SBF-code Goed Bestuur
 • Richtlijn verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650)
 • Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties

Klachten

Stichting het Limburgs Landschap heeft een klachtenprocedure [download hier]. Klachten kunnen via het contactformulier kenbaar worden gemaakt. 

Er op uit