Boshuizerbergen | Hoogzand

In het kader van het PMJP [Provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling] zijn hier de volgende projecten uitgevoerd:

Inrichten vleermuisverblijf pompstation

 

Soortbeschermingsproject: Bruine eikenpage

 

Soortbeschermingsproject: Jeneverbes

 

 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van:

provincie limburg                 logoPIU

Er op uit