Dorperheide | Walbeckerheide

In het kader van het PMJP [Provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling] zijn hier de volgende projecten uitgevoerd:

Aanpak verzuring en aluminiummobilisatie

 

 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van:

provincie limburg                 logoPIU