Eckeltse bergen

In het kader van het PMJP [Provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling] zijn hier de volgende projecten uitgevoerd:

Inrichting percelen Siebengewaldseweg

 

Kleinschalig heidebeheer

 

Soortbeschermingsproject: Gladde slang

Realisatie Eckeltse vennen

 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van:

provincie limburg                 logoPIU

Er op uit