Landgoed Exaten | Haelense Beekdal

In het kader van het PMJP [Provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling] zijn hier de volgende projecten uitgevoerd:

Soortbeschermingsproject: Kamsalamander

 

Soortbeschermingsproject: Schavertje

 

 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van:

provincie limburg                 logoPIU

Er op uit