Ravenvennen | Vreewater

In het kader van het PMJP [Provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling] zijn hier de volgende projecten uitgevoerd:

Inrichting EHS Vreewater Jagersrust

 

Venherstel Pelzervennen

 

Herstel oeverzones diverse vennen

 

Hydrologische maatregelen

 

Kleinschalig heidebeheer

 

Soortbeschermingsproject: Grauwe klauwier en boomkikker

 

Soortbeschermingsproject: Gevlekte orchis

 

Soortbeschermingsproject: Boomkikker

Soortbeschermingsproject: Kleine ijsvogelvlinder

 

Realisatie heideverbindingen Zuidelijke Maasduinen

 

Soortbeschermingsproject: Das

 

 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van:

provincie limburg                 logoPIU

Er op uit