Zwart Water | Venkoelen | de Weert

In het kader van het PMJP [Provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling] zijn hier de volgende projecten uitgevoerd:

Inrichting Schaapsbroek en Diepbroek

 

Hydrologische maatregelen

 

Soortenbeschermingsproject: Knoflookpad

 

 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van:

provincie limburg                 logoPIU

Er op uit