• Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

Persberichten

Nieuwe plekken voor zeldzame gagel op Landgoed de Hamert
Geplaatst op dinsdag, 22 mei 2012

Komende weken wordt door Stichting het Limburgs Landschap 5 hectare vochtig grasland aan de Twistedenerweg bij Wellerlooi heringericht. Er komen ondiepe plassen met gevarieerde oevers met struiken en heidebegroeiing. Het doel is om het leefgebied voor schaarse heidesoorten in Noord-Limburg uit te breiden. Het wordt landschappelijk afwisselender waardoor er meer kansen komen voor typische soorten als gagel, heikikker, heideblauwtje, koraaljuffer en de watersnip.

Lees verder...
Nieuw bezoekerscentrum Nationaal Park De Maasduinen
Geplaatst op zondag, 13 mei 2012

Nationale Parken hebben naast mooie landschappen ook extra recreatieve en educatieve voorzieningen. Vaak horen daar bezoekerscentra bij en even vaak is dat in of bij oude gebouwen. Soms wordt er ook nieuw gebouwd. Stichting het Limburgs Landschap zag zich voor een uitdaging gesteld toen zij gevraagd werd de kar te trekken voor een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park de Maasduinen. De locatie was namelijk een buiten gebruik gesteld sluizencomplex bij een voormalige zandwinplas langs de Maas. Diverse architecten beten hun tanden stuk op dit weerbarstige gebied. Johan Cornelis en André Galetzki van CéGé architecten kwamen met het idee een gebouw over de sluis te bouwen dat meteen een verbindingsbrug kon worden voor de bezoekers. Tegelijk maakte zij een totaalplan voor het hele industriële complex.

Lees verder...
Opening nieuw bezoekerscentrum De Maasduinen
Geplaatst op dinsdag, 08 mei 2012

Op zaterdag 12 mei opent het spiksplinternieuwe Bezoekerscentrum De Maasduinen haar deuren. Gedurende de hele week zijn er activiteiten voor jong en oud om dit te vieren. Iedereen is van harte welkom tijdens de feestweek die tot en met 19 mei gaat duren. U komt toch ook?

Lees verder...
28 april wandeldag Noord- en Midden-Limburg Nieuwe wandelgids is succes.
Geplaatst op maandag, 23 april 2012

De vorig jaar uitgebrachte wandelgids van het Maas-Niederrheinpad blijkt veel mensen aan te spreken. Dit nieuwe “Streekpad” is ruim 340 km lang. De mensen van Het Limburgs Landschap zien met grote regelmaat mensen met de wandelgids onderweg om de mooiste plekjes van Noord- en Midden-Limburg te verkennen. Om nog meer mensen deze route te laten ontdekken, wordt er op 28 april een speciale wandeldag georganiseerd door het zogenaamde LAW-Wandelplatform. Men kan op 5 plekken om 10.00 uur vertrekken om onder leiding van een van de routevrijwilligers een etappe te lopen. Speciaal op deze dag is bij de begeleiders het wandelrouteboek met korting te koop.

Lees verder...
Nieuwe toekomst voor Oude Pastorie in Beek Gemeente Beek en Stichting het Limburgs Landschap tekenen overeenkomst
Geplaatst op donderdag, 05 april 2012

Woensdag 10 april hebben burgemeester Ralf Krewinkel van de gemeente Beek en de heer Ger Frenken, directeur-rentmeester van Stichting het Limburgs Landschap in aanwezigheid van gedeputeerde Noël Lebens van de provincie een overeenkomst ge-tekend voor de herontwikkeling van het rijksmonument de ‘’Oude Pastorie’’en de di-recte omgeving. Het is de bedoeling dat de Oude Pastorie een bij het landschap pas-sende recreatieve en toeristische functie krijgt. Een plek voor recreatie, ontmoeting en beleving van natuur en cultuurhistorie.

Lees verder...
Wandelpaden die heidegebieden verbinden
Geplaatst op dinsdag, 28 februari 2012

De Maasduinen tussen Venlo en Gennep staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden.
In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. Om de kleine en grote heideterreinen met elkaar te verbinden gaat Het Limburgs Landschap deze maanden een aantal verbindingsstroken aanleggen door de bossen van de Maasduinen. Dat gebeurt voor het merendeel langs wandelpaden zodat het afwisselendere landschap ook door wandelaars te ervaren is. Diverse soorten kunnen zich via die nieuwe ontsluitingen goed verplaatsen van gebied naar gebied.

Lees verder...
Ijspret bij Stichting het Limburgs Landschap
Geplaatst op vrijdag, 03 februari 2012

Ieder jaar behoren de natuurgebieden van Het Limburgs Landschap bij de favoriete schaatsplekken in Limburg: De Banen bij Nederweert-Eind, het Heerenven bij Wellerlooi en de Venkoelen bij Venlo.

Lees verder...
Extra variatie in het Eyserbos
Geplaatst op donderdag, 26 januari 2012

Stichting het Limburgs Landschap start in februari met duurzaam bosbeheer in een deel van het Eyserbos bij Eys. De kap zorgt voor meer variatie en dat zorgt voor betere leefomstandigheden van diverse zeldzame planten en dieren. Het gaat vooral om soorten die in de kalkrijke delen van onze provincie voorkomen en in open bossen leven. De verwachting is dat allerlei bosplanten als orchideeën en ook zeldzame vlinders als de keizersmantel zullen toenemen of zelfs op termijn zullen terugkeren.

 

 
 
 
 
Lees verder...
Zonnepanelen Limburgs Landschap gestolen
Geplaatst op woensdag, 25 januari 2012

Recent zijn de twee zonnepanelen op het dak van Infocentrum Groote Heide gestolen. Stichting het Limburgs Landschap heeft deze panelen in 2008 geschonken gekregen om de LED-kerstverlichting van de kerstboom, op de Markt in Venlo, duurzaam te verlichten met zonne-energie. Dit werd uitgevoerd in het kader van het  project ‘De Duurzame Schat’. Hieraan werkte diverse Venlose bedrijven mee om het belang van duurzame energie te benadrukken. De rest van het jaar leverde de zonnepanelen stroom terug voor het Infocentrum.

Lees verder...
Herstel heideverbindingen in de Maasduinen
Geplaatst op maandag, 23 januari 2012

De Maasduinen staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden. In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. In de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap worden dit jaar verbindingen aangelegd tussen de grote en kleine heideterreinen. Dat is aantrekkelijk voor wandelaars en goed voor de soortenrijkdom.

Lees verder...
Schoongemaakte Cannerberg; terug bij Stichting het Limburgs Landschap
Geplaatst op vrijdag, 20 januari 2012

Na ruim 57 jaar heeft het ministerie van Defensie de Cannerberg verlaten en de groeve op 24 januari 2012 officieel teruggegeven aan de eigenaar, de Stichting het Limburgs Landschap. De mergelgroeve, gelegen tussen het Albertkanaal en de Jeker, werd in 1954 door het ministerie van Defensie gehuurd. Defensie huurde de groeve voor een periode van 50 jaar voor de NAVO, die daar een verbindingscentrum en oorlogshoofdkwartier inrichtte. Vanuit deze groeve bewaakte de NAVO in de tijd van de Koude Oorlog jarenlang het luchtruim boven Europa. Met de val van de Berlijnse Muur kwam de Koude Oorlog ten einde. Dit betekende ook het einde van het verbindingscentrum en de NAVO vertrok in 1993 uit de Cannerberg. Na sluiting werd duidelijk dat in de berg als gevolg van de jarenlange activiteiten een omvangrijk milieuprobleem was ontstaan. De aanwezigheid van asbest als brandwerende isolatie was al snel een veel besproken onderwerp. Naast de asbestverontreiniging was ook sprake van stortlocaties als gevolg van bouw- en sloopactiviteiten ten behoeve van de inrichting van het verbindingscentrum. Ook waren door het (ongezuiverd) lozen van huishoudelijk afvalwater slibafzettingen ontstaan, voornamelijk aan de Belgische zijde van de groeve. Ook bleek door het gebruik van een eigen energievoorziening een ernstige bodemverontreiniging met dieselolie te zijn ontstaan.

Lees verder...
Natuur gaat haar eigen gang | geboorte Galloway-runderen
Geplaatst op zondag, 01 januari 2012


Je moet er als mens niet aan denken, geboren worden in de kou in januari, maar de dierenwereld denkt daar anders over. Net als andere jaren kunnen de Galloway-runderen in natuurterreinen ook in deze periode kalveren krijgen. En wat blijkt? Die kalveren kunnen daar tegen. De moedermelk die ze krijgen is moddervet en de vacht beschermt hun tegen de kou. Ook zorgen de kuddes en de natuurlijke struwelen voor extra beschutting tegen de wind. De medewerkers van Het Limburgs Landschap weten waar en wanneer de kalveren geboren worden en houden ze, geholpen door vakkundige vrijwilligers, dagelijks in de gaten.

Lees verder...
<<  15 16 17 18 19 [20

Er op uit