• Maart Neercanne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Geleend van onze kinderen

 • Maart Ingendael

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Maart Langhout

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Maart Cottessen

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Aan het werk in de Maasduinen

Aan het werk in de Maasduinen
woensdag, 19 september 2018

 

Natuurherstelwerkzaamheden in het kader van de PAS in Nationaal Park De Maasduinen

 

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. Op diverse locaties in Nationaal Park De Maasduinen worden de komende maanden natuurwerkzaamheden uitgevoerd.

Natuur onder druk
Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS [Programmatische Aanpak Stikstof], een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.

Werk in uitvoering
Van eind september tot december worden er op meerdere locaties in de Maasduinen natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Rond een ven op Landgoed de Hamert nabij de Rijksweg worden bomen en struiken gekapt en worden de venoevers geplagd. Hierbij worden  de aanwezige zeldzame soorten als dopheide, snavelzegge, veenpluis en mattenbies gespaard. Bij een tweede ven op de Hamert, nabij de Twistedenerweg, worden eveneens de oevers geplagd. Doel hiervan is om voedingsstoffen af te voeren en zo nieuwe vestigingsmogelijkheden te creëren voor diverse zeldzame plantensoorten die voedselarme omstandigheden nodig hebben. Hetzelfde doel wordt nagestreefd op vergraste en verruigde heideterreinen bij de Eckeltse Bergen. Hier wordt over een oppervlakte van 3,5 hectare de verrijkte bovenlaag afgeschraapt. Zo komt de voedselarme ondergrond beschikbaar voor zaden van struikheide en stekelbrem, die hier dan weer kunnen kiemen.
Rond het Westmeerven en het Heerenven op Landgoed de Hamert wordt de begroeiing te dicht. Daarom worden struiken en jonge bomen gerooid. Dit biedt soorten als wolfsklauw, kleine zonnedauw en klokjesgentiaan uitbreidingsmogelijkheden.
In de Ravenvennen, aan de Mussenslenk bij de Hanikerweg, worden de oevers van een ven afgeplagd. Dit geldt ook voor de Valkenbergvennen, waar vooraf langs de oevers bomen en struiken worden verwijderd. Zo krijgen de oeverplaten de ruimte en voldoende zonlicht.

Welkom
Door al deze werkzaamheden ontstaat mogelijk lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap.

 

Natuurherstelprojecten, zoals hier in de Ravenvennen, uit het verleden laten zien dat het ven en de –oevers weer kunnen herstellen. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

Ravenvennen SLL Henk Heijligers 6660

 

Er op uit