• Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Beesels Broek: bosomvorming

Beesels Broek: bosomvorming
donderdag, 15 augustus 2019

 

Bosomvoring in het Beesels Broek

 

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In het Beesels Broek [foto Henk Heijligers] worden de komende maanden werkzaamheden uitgevoerd om het natuurlijk karakter van deze natte natuurparel weer zoveel mogelijk te herstellen en daarmee ook de waterhuishouding van het gebied te verbeteren.

 

Natuur onder druk

Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. Daarnaast speelt verdroging een grote rol. Onder andere populieren dragen hier door een extra grote vochtbehoefte aan bij. Samen met de provincie Limburg en Waterschap Limburg wordt hiervoor in en om het Beesels Broek naar een oplossing gezocht. Om de natuurkwaliteit in het Beesels Broek te verhogen, voert de Stichting het Limburgs Landschap extra natuurherstelmaatregelen uit. Zo wordt ook het water langer vastgehouden in het Beesels Broek en dat is ook weer gunstig voor de directe omgeving.

 

Werk in uitvoering

Vanaf 22 augustus tot in december worden natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Voor de insecten die in onze omgeving voorkomen, en daarmee ook voor alle dieren die van insecten leven, is een zo natuurlijk mogelijke samenstelling van de bossen van levensbelang. Daarom worden boomsoorten die hier niet van nature voorkomen, zoals populier en Amerikaanse eik, gekapt. Waar de populieren gekapt worden, zullen soorten als wilg, inlandse vogelkers en met name veel elzen zich vanzelf vestigen. In de drogere delen, waar Amerikaanse eik wordt gekapt, is aanplant voorzien. Hoofdzakelijk beuk, maar ook andere inheemse soorten als zomereik, wintereik en winterlinde worden aangeplant. Het zal in het begin wennen zijn maar binnen enkele jaren krijgt deze bosomvorming gestalte door de groei van de aangeplante, maar ook spontaan opkomende bomen en struiken.  

 

Welkom

Door al deze werkzaamheden ontstaat lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. Het natuurgebied blijft ook tijdens de werkzaamheden gewoon voor bezoekers open. 

 

Er op uit