• Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

Bos- en natuurherstel Maasduinen

Bos- en natuurherstel Maasduinen
vrijdag, 30 augustus 2019

 

Bosaanplant en natuurherstel in Maasduinen

 

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. Op diverse locaties in de Maasduinen worden de komende maanden natuurwerkzaamheden uitgevoerd.

 

Aanplant bos

Op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum aan de Weselseweg in de buurtschap ’t Ven bij Venlo plant Stichting het Limburgs Landschap ruim drie hectare nieuw bos aan: de helft eind dit jaar en de rest eind 2020. Er wordt een groot aantal inheemse soorten aangeplant als eik, beuk, linde, hazelaar en meidoorn. Om de aanplant te laten slagen, moet de grond ter plekke worden verbeterd. Hiervoor wordt een deel van het plagmateriaal gebruikt dat vrijkomt uit de natuurwerkzaamheden bij de Ravenvennen. 

 

Voedselarm

Dit najaar worden er op meerdere locaties in de Maasduinen natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. 

Op Landgoed Arcen ligt ten zuiden van Lingsfort het Gelders Vlies. Rond dit ven worden bomen en struiken gekapt, een deel van het ven opgeschoond en een deel van de venoevers geplagd. Hierbij worden aanwezige zeldzame soorten als dopheide, snavelzegge, veenpluis, wateraardbei en moerashertshooi gespaard. 

In de Ravenvennen zijn afgelopen winter oeverzones van vennen open gemaakt door bomen en struiken te verwijderen. Komende maanden worden de venoevers geplagd. Doel van de natuurherstelwerkzaamheden is om voedingsstoffen af te voeren om zo nieuwe mogelijkheden te creëren voor zeldzame plantensoorten van voedselarme omstandigheden. Door het verwijderen van bomen en struiken rond de vennen, krijgen de geplagde oevers de ruimte en voldoende zonlicht. Het weghalen van bomen, meestal grove dennen, zorgt ervoor dat de verdamping lager is en het waterpeil in het ven stijgt. Ook waaien er zo veel minder bladeren en naalden de vennen in, waardoor deze voedselarmer blijven. Door daarna de oevers te plaggen ontstaan grote overgangen van nat naar droog. Hiermee worden de oevers beter bestand tegen zowel extreme droge als natte perioden aangezien planten en dieren altijd een geschikte plek vinden. Dit is positief voor de vestiging van planten en dieren in en om de vennen. Denk hierbij aan soorten als klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw, heikikker en levendbarende hagedis.

 

Natuur onder druk

Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit namelijk nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS [Programmatische Aanpak Stikstof], een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren. 

 

Welkom

Door al deze werkzaamheden ontstaat mogelijk lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap.

.

 

Door venoevers te plaggen ontstaan nieuwe kansen voor bijzondere plantensoorten, plekken met zeldzame soorten als snavelzegge, veenpluis en moerashertshooi worden daar natuurlijk bij gespaard. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

 

Mede gesubsidieerd door: logo provincie Limburg

 

Er op uit