• Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Bosbeheer Zwart Water

Bosbeheer Zwart Water
vrijdag, 27 januari 2017

 

Boswerkzaamheden bij Zwart Water, Venlo

 
In de komende weken vinden door Stichting het Limburgs Landschap boswerkzaamheden plaats in het natuurgebied Zwart Water bij Venlo. Met name de eentonige dennenbossen worden omgevormd naar gevarieerde bossen met zowel loof- als naaldbomen. En de natuur, die profiteert er van.
 
Stichting het Limburgs Landschap beheert zo’n 8700 hectare natuurgebied in onze provincie. Bossen maken daar een wezenlijk onderdeel van uit. Ging het in het verleden in bossen vooral om houtproductie, tegenwoordig wordt het beheer in bossen vooral toegespitst op natuurlijke variatie en recreatie. Goed voor de natuur dus, maar vooral ook voor u om er heerlijk tot rust te komen. 
 
Variatie  
De meeste naaldhoutbossen in Limburg zijn in het begin van de vorige eeuw aangeplant om de steenkolenmijnen van stuthout te voorzien [foto Henk Heijligers]. Het hout van de grove den was hiervoor uitermate geschikt, omdat het bij instortingsgevaar begon te kraken. Die behoefte is verleden tijd en het omvormen van deze vaak eentonige naaldbossen naar een gevarieerder bostype is een van de maatregelen die in de bossen wordt uitgevoerd. 
 
Dunnen 
Bij het dunnen wordt een deel van de dennen gekapt om open plekken te creëren. Deze vorm van bosbeheer zorgt ervoor dat overblijvende bomen extra ruimte krijgen. Die bomen kunnen op deze manier doorgroeien tot imposante exemplaren. Een ander voordeel van dunnen is dat je kunt selecteren op soorten. Vooral boomsoorten die van nature in de Nederlandse bossen thuishoren, maar nu nog te weinig voorkomen, zoals ruwe berk, zomereik, zoete kers, lijsterbes of vuilboom, worden bevoordeeld bij het dunnen. 
 
Even lastig, daarna genieten
Het werk wordt uitgevoerd met speciale machines, waardoor de kans bestaat dat plaatselijk de paden minder begaanbaar worden. Deze overlast is helaas niet te vermijden maar de wandelpaden zullen na de boswerkzaamheden hersteld worden. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag (tot uiterlijk 15 maart) en op termijn zal een meer gevarieerd bos ontstaan. Dat is niet alleen aantrekkelijk om in te vertoeven, maar ook vele planten en dieren profiteren van de toegenomen variatie in het bos.
 

Er op uit