• Augustus Houtsberg

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens

   

 • Augustus Groote Heide

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Augustus Eckeltse Bergen

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Augustus Gennepse Hei

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

Bosomvorming Eyserbos

Bosomvorming Eyserbos
maandag, 16 december 2019

Bosomvorming Eyserbos

 

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In het Eyserbos worden de komende maanden werkzaamheden uitgevoerd om het natuurlijk karakter van dit bos te herstellen.

 

Werk in uitvoering

Van half december tot in maart worden de herstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Voor de insecten die in deze omgeving voorkomen, en daarmee voor alle dieren die van insecten leven, is een zo natuurlijk mogelijke samenstelling van de bossen van levensbelang. Daarom worden boomsoorten die hier niet van nature voorkomen, zoals populier, Amerikaanse eik en Douglas weggehaald. In de plaats van de populieren worden lindes en hazelaar aangeplant die met hun goed verteerbaar blad zorgen voor verbetering van de bosbodem. Een groot deel van de Amerikaanse eiken wordt gekapt en vervangen door beuk. Aan de oostkant bestaat een deel van het bos uit een menging van berk en Douglas. De Douglas wordt hier vervangen door diverse inheemse loofhoutsoorten, zoals beuk, haagbeuk, zomer- en wintereik, zomer- en winterlinde, hazelaar en zoete kers. Het zal in het begin wennen zijn maar binnen enkele jaren krijgt deze bosomvorming gestalte door de groei van spontane en aangeplante bomen en struiken.  

 

Welkom

Door al deze werkzaamheden ontstaat lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap.

 

In het Eyserbos worden komende maanden werkzaamheden uitgevoerd om het natuurlijk karakter van het bos te herstellen waarbij soorten die hier niet van nature thuishoren worden vervangen door inheemse loofhoutsoorten zoals beuk, haagbeuk, zomer- en wintereik, zomer- en winterlinde, hazelaar en zoete kers. Foto: Stichting het Limburgs Landschap. 

Er op uit