• Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

Eikelmuizen

Eikelmuizen
vrijdag, 12 juli 2019

 

Nieuwe eikelmuizen voor Zuid-Limburg

Op woensdag 3 juli zijn er voor de derde keer eikelmuizen uitgezet in de omgeving van Bemelen. De uitzetting maakt deel uit van het soortbeschermingsplan voor de eikelmuis dat sinds juni van dit jaar in uitvoering is.

De eikelmuis is een van de zeldzaamste zoogdieren van Nederland. Naar schatting komen er nog maar tussen de honderd en tweehonderd dieren voor, verspreid over twee plekken, beide in Zuid-Limburg. Tot 2017 lag dit aantal zelfs nog veel lager en kwamen er slechts enkele tientallen dieren voor. De soort dreigde uit te sterven in Nederland. Dit was aanleiding voor het schrijven van een speciaal beschermingsplan voor de eikelmuis. Die opdracht werd gegeven door de provincie Limburg. Stichting IKL gaat er samen met onder andere de provincie, de Zoogdiervereniging, GaiaZoo, natuurbeschermingsorganisaties als Het Limburgs Landschap en de gemeente Eijsden-Margraten en vrijwilligers voor zorgen dat het plan wordt uitgevoerd. 

Een eerste uitzetting in 2017 bracht het aantal in het wild levende dieren weer wat omhoog. De uitzetting van 3 juli is de derde. Deze keer werden er zo’n dertig dieren bijgeplaatst. De uitzetting moet bijdragen aan een duurzame populatie van de soort waardoor het in de toekomst niet meer nodig is om dieren uit te zetten. In het najaar wordt onderzocht hoe het met de uitgezette dieren gaat. Hopelijk blijkt dan ook dat de dieren zich in de natuur voortplanten.

De eikelmuizen zijn nakomelingen van dieren afkomstig uit Rijswijk, waar ze leefden in een volkstuincomplex dat gesloopt werd. De dieren zijn daar per ongeluk terecht gekomen, ver buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Niemand wist van hun aanwezigheid totdat het complex al grotendeels gesloopt was en uit de verlaten tuinhuisjes eikelmuizen tevoorschijn kwamen. Deze dieren zijn opgevangen in dierentuinen. Sinds 2018 wordt er in GaiaZoo in Kerkrade met eikelmuizen gefokt. De nakomelingen worden uitgezet om te helpen de van nature in Zuid-Limburg voorkomende populatie te behoeden voor uitsterven. In GaiaZoo kun je zelf eikelmuizen zien in het nieuwe Limburg-huis.

Eikelmuis. Foto Wesley Overman. 

Er op uit