• Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

Hoogwatergeul Raaijweide in Venlo op ludieke wijze opgeleverd

Hoogwatergeul Raaijweide in Venlo op ludieke wijze opgeleverd
donderdag, 07 juni 2012

Op donderdag 7 juni is het provinciale Zandmaas 2-project Raaijweide officieel opgeleverd. Na 4,5 jaar voorbereiding en 1,5 jaar uitvoering is de hoogwatergeul aan de Maas in Venlo een feit. Bij deze mijlpaal werd in het veld stilgestaan door een groep genodigden, zowel financiers als uitvoerders. Hoogtepunt vormde een ludiek spel over het project: de Raaijweide Challenge.

Hoogwatergeul Raaijweide in Venlo op ludieke wijze opgeleverd 

Op donderdag 7 juni is het provinciale Zandmaas 2-project Raaijweide officieel opgeleverd. Na 4,5 jaar voorbereiding en 1,5 jaar uitvoering is de hoogwatergeul aan de Maas in Venlo een feit. Bij deze mijlpaal werd in het veld stilgestaan door een groep genodigden, zowel financiers als uitvoerders. Hoogtepunt vormde een ludiek spel over het project: de Raaijweide Challenge.

Met de geul bij Raaijweide wordt hoogwater in de Maas volgens Patrick van den Broeck, gedeputeerde van de Provincie Limburg, met enkele centimeters gereduceerd. Ogenschijnlijk weinig indrukwekkend maar in combinatie met maatregelen elders langs de Maas worden volgens hem ook de mensen in de omgeving Venlo beter beschermd voor toekomstige waterproblemen. 
Wethouder Jos Teeuwen van de Gemeente Venlo gaf in zijn toespraak aan Raaijweide te zien als belangrijk gebied om de mensen uit Venlo meer te betrekken bij de Maas. Toegankelijke natuur wordt ontwikkeld en recreatie in het gebied wordt met het informatiebord en struinpaden bevorderd. Ook de cultuurhistorie heeft met opvallende restanten van een Romeinse weg, bunker en veerhuis de volle aandacht.

Uitvoering en beheer

In het plangebied zelf gaf Hans Stevens, projectleider bij Dienst Landelijk Gebied, een toelichting op de uitvoeringswerken van de afgelopen 18 maanden. In het ca 19 ha grote gebied is een hoogwatergeul gegraven die uitstroomt in de Maas. Er is ongeveer 375.000 m3 grond weggegraven. Deze grond is verplaatst naar de Greenport Lane bij het Floriadeterrein.
Gerard Evenhuis van beheerder het Limburgs Landschap ging vervolgens in op de waarden van dit natuurgebied voor flora, fauna en mens. Galloway runderen zullen de vegetatie in het gebied kort houden.

Raaijweide Challenge

Met een heuse wedstrijd, de Raaijweide Challenge, werd aan de bijeenkomst een ludiek tintje gegeven. Naast genoemde bestuurders Teeuwen en Van den Broeck namen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat Limburg, Limburgs landschap en Dienst Landelijk gebied deel. Het spel bestond uit vragen over het project en opdrachten rondom de thema’s water, natuur, recreatie en archeologie. De gedeputeerde wist de challenge in de snelste tijd te doorlopen en won daarmee een pakket met streekproducten.

pers raaijweide oplevering1

Gedeputeerde Van den Broeck laat de hoogwatergeul volstromen. Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

Hoogwatergeul Raaijweide

Dienst Landelijk Gebied heeft, in samenwerking met Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Gemeente Venlo, het Limburgs Landschap en Waterschap Peel & Maasvallei, het project tot uitvoer gebracht. De aannemerscombinatie FL. Liebregts en Van den Herik Kust- en oeverwerken voerde het graaf- en inrichtingswerk uit.

Kijk voor meer informatie over Raaijweide op de website www.zandmaas2.nl.

pers raaijweide oplevering2

Gedeputeerde Van den Broeck doet aan effectief maaibeheer. Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

Er op uit