• Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Kansen voor de Grauwe klauwier

Kansen voor de Grauwe klauwier
zaterdag, 07 juli 2012

Jaarlijks wordt door SOVON Vogelonderzoek Nederland ‘het jaar van…’ uitgeroepen. Dit jaar staat in het teken van de klauwieren. Reden voor Stichting het Limburgs Landschap om juist voor deze karakteristieke soort extra beheermaatregelen uit te voeren. Maar er zijn meer soorten die profiteren en ook u kunt volop genieten van zo’n gevarieerd en rijk natuurlijk landschap.

Kansen voor de Grauwe klauwier

Jaarlijks wordt door SOVON Vogelonderzoek Nederland ‘het jaar van…’ uitgeroepen. Dit jaar staat in het teken van de klauwieren. Reden voor Stichting het Limburgs Landschap om juist voor deze karakteristieke soort extra beheermaatregelen uit te voeren. Maar er zijn meer soorten die profiteren en ook u kunt volop genieten van zo’n gevarieerd en rijk natuurlijk landschap.

Het mannetje kent een prachtige tekening, met een diepzwart masker dat vanaf zijn snavel dwars over zijn ogen loopt en tegelijk een fraai contrast vormt met zijn grijze kop en witte wangen. Zijn gedrag is al even markant; prooien, over het algemeen grote insecten als meikevers, muizen en hagedissen prikt hij aan de doorns en stekels van struiken. Dit om als voedselvoorraad te dienen in slechtere tijden.
Landgoed de Hamert in Noord-Limburg, de Banen bij Nederweert-Eind en Cottessen bij Epen zijn plekken waar de grauwe klauwier regelmatig tot broeden komt.

pers grauwe-klauwier

Landschapsherstel door Stichting het Limburgs Landschap moet leiden tot de terugkeer van veel plant- en diersoorten, zoals de grauwe klauwier. Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

Kleinschaligheid


Een fraaie soort dus, maar zeker geen lieverdje. Toch is het voorkomen van de grauwe klauwier de krent in de pap voor natuurbeheerders als Stichting het Limburgs Landschap. Het is een typische soort van open en gevarieerde landschappen die vaak door menselijke invloed zijn ontstaan. Heidevelden, beekdalen, kleinschalige agrarische landschappen vormen het natuurlijke leefgebied van deze fraaie soort.

Landschapsherstel


Met steun van de Provincie Limburg en Platteland in Uitvoering heeft Het Limburgs Landschap het afgelopen jaar landschapsherstelwerkzaamheden uitgevoerd om het de grauwe klauwier beter naar zijn zin te maken: hakhoutbeheer in bosranden, houtwallen en bomensingels, het ontwikkelen van braamstruiken op overgangen van bossen met weilanden, het aanleggen van natte terreindelen zoals poelen, het aanplanten van doornstruweel zoals slee- en meidoorn en het ontwikkelen van ruigtes. Zo ontstaat op een relatief kleine oppervlakte een grote variatie aan verschillende soorten leefgebieden. Die variatie staat weer garant voor een hoge dicht- en verscheidenheid aan plant en diersoorten, noodzakelijk voor een soort als grauwe klauwier. Vaak gebruikt de grauwe klauwier een hoge boom of struweel in de omgeving om te jagen.
Het Limburgs Landschap heeft op een aantal plekken in Limburg maatregelen uitgevoerd. In Noord-Limburg bijvoorbeeld tussen de natuurgebieden van het Zwart Water en de Ravenvennen (bij Velden) en in Midden-Limburg nabij het Sarsven (bij Nederweert-Eind).

Aan de wandel


Die fraaie landschappen zijn niet alleen het domein van de grauwe klauwier, vogelsoorten als
grasmus, roodborsttapuit en geelgors zijn er zeker te zien en te horen. Ook vlinders als het koevinkje weten deze landschappelijke rijkdom te waarderen.
Zo werpt het Jaar van de klauwieren niet alleen vruchten af voor de klauwieren zelf, maar zien we juist ook andere soorten toenemen en terugkomen door de uitgevoerde maatregelen. Niet onbelangrijk is dat die kleinschalige en vooral gevarieerde landschappen ook door u volop worden gewaardeerd door er heerlijk te wandelen of te fietsen. Volop genieten dus komende zomer en met een beetje geluk ziet u de bekroning op ons werk, de grauwe klauwier.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de

logo provincielimburg        logo plattelandinuitvoering

Er op uit