• Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

Laatste hand aan de heideverbindingen in de Maasduinen

Laatste hand aan de heideverbindingen in de Maasduinen
donderdag, 20 september 2012

De Maasduinen tussen Venlo en Gennep staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden. In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. Om die kleine en grote heideterreinen met elkaar te verbinden heeft Stichting het Limburgs Landschap dit vroege voorjaar heideverbindingsstroken aangelegd door de bossen van de Maasduinen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan die aanleg en worden kleinschalige plagwerkzaamheden uitgevoerd om de heideverbindingen optimaal in te richten.

Laatste hand aan de heideverbindingen in de Maasduinen

De Maasduinen tussen Venlo en Gennep staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden. In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. Om die kleine en grote heideterreinen met elkaar te verbinden heeft Stichting het Limburgs Landschap dit vroege voorjaar heideverbindingsstroken aangelegd door de bossen van de Maasduinen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan die aanleg en worden kleinschalige plagwerkzaamheden uitgevoerd om de heideverbindingen optimaal in te richten.

De heideverbindingen liggen grotendeels langs de bestaande wandelpaden van de Eckeltse Bergen, Bosserheide, Landgoed Arcen en de Ravenvennen, zodat het afwisselendere landschap ook door wandelaars te ervaren is. Diverse soorten kunnen zich via die nieuwe 30 tot 40 meter brede verbindingzones gemakkelijk verplaatsen van het ene heidegebied naar het andere.

Uitgestrekte heide Ooit vormde de regio Maasduinen één groot en uitgestrekt heidegebied met stuifzanden, bosstruwelen en vennen. Begin vorige eeuw zijn hier duizenden hectaren beplant met voornamelijk grove den ten behoeve van de houtteelt. Daarmee verdwenen de typische uitgestrekte heidevelden en werden de stuifzanden vastgelegd. Helaas verdween daarmee ook veel leefgebied voor bijzondere soorten. De laatste decennia heeft Stichting het Limburgs Landschap, met steun van de Provincie Limburg, geïnvesteerd in de natuurkwaliteit van de bestaande heideterreinen. Door te plaggen, te maaien en te begrazen met schaapskuddes kon in de heideterreinen de natuurvariatie hersteld worden. En met succes, naast het heideherstel konden ook de wandelaars afgelopen augustus genieten van de paarsgekleurde heide.

Aan de slag, laatste fase Soorten kunnen zich beter handhaven als er uitwisseling is tussen de verschillende natuurgebieden. Dat was dan ook de reden om dit voorjaar de heides met elkaar te verbinden. Zeker typische heidesoorten als zandhagedis, heivlinder, veldkrekel en blauwvleugelsprinkhaan profiteren hiervan. Voor het broedseizoen zijn dit voorjaar daarvoor de bomen gekapt en afgevoerd. Nu wordt over een lengte van ongeveer 8 kilometer de bosstrooisellaag gedeeltelijk geplagd en komt de oorspronkelijke bodem bloot te liggen. Het houtstrooisel uit het plagmateriaal wordt als biomassa afgevoerd naar energiecentrales. Op de maagdelijke en zonbeschenen bodem kan de heide zich weer opnieuw gaan ontwikkelen. Om het voor soorten als levendbarende hagedis, zandhagedis of hazelworm nu al aantrekkelijk te maken worden boomstammen achtergelaten waarop deze reptielen kunnen zonnen, maar vooral ook onder kunnen schuilen.

pers heideverbinding Sjors de Kort

Door heideterreinen met elkaar te verbinden krijgen veel karakteristieke diersoorten weer de mogelijkheid om zich van het ene heidegebied naar het andere te verplaatsen. De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan die nieuwe verbindingsroutes die voor een groot deel langs de bestaande wandelpaden lopen. Bezoekers kunnen zo straks genieten van een nog afwisselender landschap. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Sjors de Kort.

Meer dan natuur alleen Een groot deel van de heideverbindingszones wordt bewust aangelegd langs bestaande wandelpaden en wegen. Dan kunnen mensen de landschappelijke verbetering ook zelf zien. Daar moet heel wat werk voor verricht worden en er zal soms enige overlast zijn. De nieuw ontstane afwisseling tussen bossen, halfopen heideverbindingen en de grote heideterreinen zal de Maasduinen nog aantrekkelijker maken als wandel- en fietsgebied.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de

logo provincielimburg       logo plattelandinuitvoering      logo EU Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Er op uit