• Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Landbouwbeleid: uw stem telt

Landbouwbeleid: uw stem telt
vrijdag, 24 maart 2017
 
Geef je mening over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarmee over de toekomst van ons landschap!
 
Bijna 70% van de gronden in Nederland zijn in agrarisch gebruik. Boeren zijn daarom van cruciaal belang voor ons landschap, inclusief kenmerkende natuur en waardevolle cultuurhistorie. Met veel boerenlandsoorten zoals weidevogels gaat het erg slecht en ook de landschappelijke kwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De intensivering van de landbouw speelt hierbij een belangrijke rol. Europese regelingen zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hebben daar in grote mate aan bijgedragen.
 
Nieuw landbouwbeleid in Europa
Op dit moment wordt binnen de EU nagedacht over een nieuw GLB. Dat is een proces van jaren, waar je als burger niet heel veel van merkt, maar wel degelijk een rol in kunt spelen. Door mee te doen aan de online consultatie kan je jouw mening laten horen. Hierin kunnen burgers en organisaties tot 2 mei aangeven hoe ze tegen het nieuwe GLB aankijken.
 
Jouw mening telt
Vorig jaar is er ook een consultatie geweest voor de Vogelrichtlijn. Deze werd uiteindelijk door meer dan een half miljoen mensen ondertekend, een zo groot aantal reacties dat Brussel er niet meer omheen kon en deze consultatie zwaar mee heeft laten wegen in de besluitvorming over de richtlijn. En het resultaat was dat de Vogelrichtlijn behouden bleef. Het kan dus, invloed op de besluitvorming in Brussel uitoefenen als individu!
 
Werkwijze
- klik op https://www.living-land.org/join-us/
- klik onder 1 op “Fill in the public Consultation”
- scroll dan naar beneden naar “Recommended responses” en lees of print ze
- klik bovenaan de pagina op “Consultation website”
- zet de taal op Nederlands
- vul de antwoorden in op de vragen en deel deze met anderen.
 
https://www.living-land.org/join-us/
 

Er op uit