• Maart Cottessen

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Maart Langhout

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Maart Ingendael

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Maart Neercanne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Geleend van onze kinderen

Natuurgrondruil

Natuurgrondruil
maandag, 15 januari 2018

 

564 ha wisselt van eigenaar

Natuurgrondenruil in Limburg voor nog effectiever beheer
 
Op 15 januari 2018 vond in Limburg een natuurgrondenruil plaats waarbij 564 hectare natuur van eigenaar wisselt. Met deze onderlinge grondruil door ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap ontstaan meer aaneengesloten natuurgebieden die makkelijker en effectiever beheerd kunnen worden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van de natuur.
 
Grondruil
Bijna twee jaar geleden nam ARK Natuurontwikkeling het initiatief voor een natuurgrondruil in Limburg. Een groot gedeelte van de Limburgse natuurgebieden wordt namelijk beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Limburgs Landschap, maar de gebieden liggen vaak versnipperd en grenzen aan gebieden van andere organisaties of worden er zelfs door omringd. Met de grondruil komt hier verandering in. In de grondruil wordt bestaande natuur van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap onderling geruild. Daarnaast wordt bestaande en nieuwe natuur van ARK Natuurontwikkeling (aangekocht, ingericht en tijdelijk beheerd door ARK) overgedragen aan de drie natuurbeheerders.
Provincie Limburg steunt de grondruil omdat het past in de recent vastgestelde natuurvisie. Die is onder andere gericht op het nog efficiënter inzetten van beschikbare middelen.
 
Efficiënt
Deze grondruil van 564 hectare is uniek. Het betreft de eerste provinciebrede natuurgrondruil tussen natuurbeherende organisaties in Nederland om zo te komen tot een efficiënter natuurbeheer. Voor de miljoenen bezoekers verandert er eigenlijk niets. De bezoeker blijft toegang houden tot natuur in Limburg zoals het al jaren het geval is.
Voor Het Limburgs Landschap worden vooral in Nationaal Park De Maasduinen gronden geruild met Staatsbosbeheer. Verder komt ook het Eyserbos nu geheel in handen van Het Limburgs Landschap [foto Edmond Staal]. In totaal krijgt Het Limburgs Landschap er met deze ruil ongeveer 150 ha extra natuur bij.
Eyserbos EdmondStaal
 
Samenwerking
De grondruil is een voorbeeld van daadkrachtige samenwerking tussen de natuurbeheerders in Limburg die bezig zijn met het instandhouden en professioneel beheren van Limburgse natuurgebieden.

Er op uit