• Augustus Houtsberg

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens

   

 • Augustus Gennepse Hei

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Augustus Eckeltse Bergen

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Augustus Groote Heide

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

Natuurherstel Geuldal

Natuurherstel Geuldal
woensdag, 04 oktober 2017

 

Natuurherstel voor meer variatie.

 
Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In de Geuldalregio worden de komende maanden op drie locaties natuurwerkzaamheden uitgevoerd.
 
Natuur onder druk
Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie (neerslag) van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen, worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.
 
Werk in uitvoering
In het westelijk deel van het Eyserbos, ten noorden van Eys, worden Amerikaanse eiken en lariksen gekapt en vervangen door inheemse boomsoorten als zoete kers, haagbeuk en zomereik. Hierdoor krijgen insecten, zangvogels en kleine zoogdieren meer levensmogelijkheden.
Een deel van een bosrand aan de Houthemerheideweg in het bosgebied Bergse Heide bij Vilt wordt gekapt. Bosranden zijn van groot belang voor talloze dieren en planten. Afwisseling tussen zonnige en beschaduwde plekken en tussen opgaand bos en lagere struiken is met name bij insecten, zangvogels en kleine zoogdieren erg in trek. Door het kapwerk ontstaat meer variatie. In eerste instantie is de rand kaal, maar binnen enkele jaren ontwikkelt zich hier een aantrekkelijke struikenrand.
De Meertensgroeve kent een bijzonder milieu. Door de warme, beschutte ligging en de zandige ondergrond groeien hier talloze planten die gebonden zijn aan schrale omstandigheden. Naast veel vlinders vinden zeldzame sprinkhanen hier een geschikte leefplek, zoals kalkdoorntje en sikkelsprinkhaan. Voor al deze soorten is het van groot belang om de groeve open te houden. Door op een zuidhelling bos te kappen, ontstaan nieuwe levensmogelijkheden. 
 
Welkom
Door het uitvoeren van de werkzaamheden is het op en om de drie locaties tijdelijk rommelig. Uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit en kan er dus volop genoten worden. U bent en blijft dan ook van harte welkom in onze natuurterreinen.
 
Eyserbos te vellen Amerikaanse eik en lariksTe vellen Amerikaanse eiken en lariksen die door inheemse boomsoorten vervangen worden in het Eyserbos. Foto: Jan Leunissen
Bosrand Bergse Heide wordt gekaptDeze bosrand in de Bergse Heide gaat gekapt worden voor meer variatie voor planten en dieren.. Foto: Jan Leunissen

Er op uit