• Augustus Houtsberg

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens

   

 • Augustus Gennepse Hei

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Augustus Groote Heide

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Augustus Eckeltse Bergen

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Natuurherstel Hamert

Natuurherstel Hamert
woensdag, 01 november 2017
 
Natuurherstel op een aantal locatie in de omgevng van Landgoed de Hamert. 
 
Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In de Maasduinen worden de komende maanden op vier locaties natuurwerkzaamheden uitgevoerd.
 
Natuur onder druk

Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie (neerslag) van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen, worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.
 
Werk in uitvoering

In het westelijk deel van Landgoed de Hamert worden bomen en struiken verwijderd. Hiermee wordt voorkomen dat de heide dichtgroeit en dat jeneverbesstruiken overgroeid raken [uitvoering uitgesteld, waarschijnlijk uitvoering in zomer 2018].
In het centrale deel van de Hamert worden twee locaties aangepakt waar de heide is dichtgegroeid met pijpenstrootje. Het gaat hier om de nattere delen, waarvan de bovenste laag wordt verwijderd (plaggen) [uitvoering november-december 2017]. In de schrale ondergrond die hierdoor weer aan de oppervlakte komt, krijgen typische soorten als dopheide en klokjesgentiaan nieuwe vestigingsmogelijkheden.
Roobeek, een ten zuiden van Landgoed de Hamert in de afgelopen jaren begroeid geraakte stuifduin, wordt weer open gekapt. Zo kan zich ook hier weer heideterrein ontwikkelen. Tevens wordt het heideterrein uitgebreid door in het zuidelijke deel  bomen en struiken te verwijderen [foto Jan Leunissen, ook dit onderdeel is uitgesteld, waarschijnlijk uitvoering zomer 2018]. Onder andere veldkrekel en roodborsttapuit zullen hier van profiteren.

Er op uit