• April Eijsder Beemden

  Lees het landschap

 • April Cottessen2

  Geleend van onze kinderen

 • April Beeselsbroek

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • April Cottessen

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • April Cottessen1

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

Natuurherstel Reigersbroek, volgende fase

Natuurherstel Reigersbroek, volgende fase
donderdag, 14 november 2019

 

Natuurherstel Reigersbroek, volgende fase

 

Van oorsprong is het Reigersbroek een veenmoeras. In de 17e eeuw zijn de bewoners uit de omgeving hier begonnen met het winnen van turf. Voor de afwatering en het vervoer van de turf heeft men dwars door het Reigersbroek de Vlootbeek gegraven. De turfwinning heeft tot het einde van de 19e eeuw plaatsgevonden. Daarna is het Reigersbroek ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Het oorspronkelijke bijzondere en karakteristieke veenmoeras is hierdoor verloren gegaan.

 

Naar een nieuw Reigersbroek

Stichting het Limburgs Landschap is al sinds 2007 bezig met natuurherstel om de gronden van het Reigersbroek om te vormen tot vennen en vochtige hooilanden. Door het weghalen van de voedselrijke vermeste bovenlaag komt arme grond aan de oppervlakte. In de lage delen ontstaan (al dan niet tijdelijke) plassen en vennen, die geleidelijk overgaan in de hogere en drogere randen. De natte graslanden en de overgangszones van natte naar droge en schrale graslanden en de nabijgelegen bossen zijn voor veel planten- en diersoorten bijzonder aantrekkelijk. In de herstelde delen zijn bijzondere planten en dieren teruggekeerd. Vanuit de uitkijktoren in het gebied is dit mooi te overzien. Deze percelen kunnen echter nog waardevoller worden zodra het systeem als geheel hersteld is. Door systeemherstel wordt de robuustheid groter, de duurzaamheid versterkt en worden de kansen voor herstel en vestiging van bijbehorende levensgemeenschappen vergroot.

 

Werk in uitvoering

In de komende maanden wordt in het zuidoostelijke deel van het Reigersbroek 11 hectare landbouwgrond omgezet naar natuur. De bovenlaag, die onder andere veel te veel fosfaat bevat om natuurherstel mogelijk te maken, wordt tot een diepte variërend van 20 tot 40 centimeter afgegraven en afgevoerd. Zo ontstaan de voedselarme omstandigheden waar zeldzame soorten die hier ter plekke thuis horen bij gedijen. Daarna wordt het volgend groeiseizoen zaadrijk maaisel uitgereden van goed ontwikkelde schrale graslanden. Verwacht wordt dat in de drogere delen soorten als rapunzelklokje en zandblauwtje en in de vochtige delen onder andere zompvergeet-me-nietje zich gaan vestigen. Daarnaast kan de levendbarende hagedis van deze ontwikkelingen profiteren.

 

Welkom

Door afvoer van grond ontstaat lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap.

 

 

In het Reigersbroek worden nieuwe natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd, vanaf de uitkijktoren ziet u wat eerder herstel heeft opgeleverd. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.Van de natuurherstelmaatregelen gaat bijvoorbeeld de levendbarende hagedis profiteren. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

 

Mede gesubsidieerd door: logo provincie Limburg

 

Er op uit