• Februari Fossa Eugeniana

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Februari Arcen

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  Geleend van onze kinderen

   

 • Februari Exaten

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Februari Dubbroek

   

   

   

   Namens de natuur uw gastheer

Natuurherstel Weerterbos

Natuurherstel Weerterbos
dinsdag, 18 juli 2017

 

Natuurherstelwerkzaamheden in het Weerterbos

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dat uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In het Weerterbos worden de komende maanden natuurwerkzaamheden uitgevoerd.
 
Het Weerterbos in de gemeente Nederweert ligt op de grens van Limburg met Noord-Brabant en maakt onderdeel uit van het veel grotere Grenspark Kempen-Broek. De op de hoger gelegen droge bossen en de natte moerassige delen met vennen en heiden zijn kenmerkend voor het gebied.
 
Natuur onder druk
Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS [Programmatische Aanpak Stikstof], een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.
 
Werk in uitvoering
Van begin augustus tot eind november wordt in het Weerterbos een aantal PAS-werkzaamheden uitgevoerd. In de omgeving van In den Vloed worden oevers vrijgemaakt van ongewenste opslag met grove den. Bij In den Vloed, Koolespeelke en de Grashut worden bosopstanden van fijnspar omgevormd naar venoevers, zodat die een geleidelijke en natuurlijke overgang kunnen gaan vormen naar het achterliggende loofbos. Sparren verdampen in zomer en winter veel water. Door de sparren weg te halen, wordt verdroging voorkomen. Ten slotte wordt aan de zuidzijde van het Maarhezerveld 5 ha grove dennenbos omgevormd naar heide met verspreid staande bomen en struiken [foto Sjors de Kort]. Een soort als nachtzwaluw zal van die uitbreiding gegarandeerd gaan profiteren.
 
Welkom
Over een paar weken staat het edelhertenseizoen voor de deur. Natuurlijk kunnen wij niet voorkomen dat op bepaalde paden enige overlast zal ontstaan, maar tijdens het edelhertenseizoen zullen geen werkzaamheden worden uitgevoerd worden bij de Grashut en kan er dus volop genoten worden van de edelhertenbronst. U bent en blijft dan ook van harte welkom in het Weerterbos.