• Augustus Gennepse Hei

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Augustus Groote Heide

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Augustus Houtsberg

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens

   

 • Augustus Eckeltse Bergen

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Natuurherstel Winkelerberg

Natuurherstel Winkelerberg
donderdag, 22 augustus 2019

 

Aan het werk op de Verlengde Winkelberg 

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. Op de Verlengde Winkelberg, tussen de dorpen Bemelen en Berg, worden de komende maanden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof [PAS] natuurwerkzaamheden uitgevoerd.

 

Werk in uitvoering

Erg blij was Het Limburgs Landschap met de aankoop van een klein graslandperceel dat volledig omringd is door schrale graslanden die al in eigendom zijn. Deze graslanden zijn zes jaar geleden ontstaan door op deze voormalige landbouwgronden de met meststoffen verrijkte bovenlaag af te graven. Nu groeien hier verschillende zeldzame plantensoorten, als gulden sleutelbloem, bosorchis, grote muggenorchis en gewone vleugeltjesbloem. Van het aangekochte grasland en een deel van het grasland aan de overzijde van de Groeneweg, wordt de bovenlaag, die onder andere veel te veel fosfaat bevat, afgegraven en afgevoerd. Zo ontstaan de voedselarme omstandigheden waar zeldzame soorten bij gedijen. 

Daarnaast worden nieuwe schapenrasters geplaatst en worden op een grote graft enkele overhangende bomen en struiken afgezet. Volgend jaar lopen deze weer opnieuw uit. De natuurherstelmaatregen worden van medio augustus tot in december uitgevoerd

 

Waarom

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van PAS. Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit namelijk nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot vooral afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS, een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap daardoor in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren. 

 

Welkom

Door al deze werkzaamheden ontstaat mogelijk lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap.

 

Door de natuurherstelmaatregelen op de Verlengde Winkelberg krijgen bijzondere planten, zoals de gulden sleutelbloem, weer nieuwe kansen. Foto Jan Leunissen.

 

Mede gesubsidieerd door: logo provincie Limburg

 

Er op uit