• Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Aanplant Eyserbos

Aanplant Eyserbos
vrijdag, 20 maart 2020

 

Nieuwe bomen in het Eyserbos

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee ook voor een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In het Eyserbos werden de afgelopen maanden kapwerkzaamheden uitgevoerd voor het verhogen van de veiligheid en om het natuurlijk karakter van dit bos te herstellen. We zijn gestart met het aanplanten van 2.500 bomen en struiken zodat er een nieuwe generatie bos kan ontstaan op de open plekken.

 

Soortenrijkdom

Vanaf half december werden de herstelmaatregelen uitgevoerd. Voor de insecten die in deze omgeving voorkomen, en daarmee voor alle dieren die van insecten leven, is een zo natuurlijk mogelijke samenstelling van de bossen van levensbelang. Daarom zijn boomsoorten die hier niet van nature voorkomen, zoals populier, Amerikaanse eik en Douglas, weggehaald en komen er inheemse soorten voor terug. Van die struiken- en boomsoorten profiteren namelijk veel meer verschillende soorten insecten.

 

Natuurlijk bos

Daarom worden bomen en struiken aangeplant. Op de plekken waar populieren stonden worden lindes en hazelaar aangeplant die met hun goed verteerbaar blad zorgen voor een verbetering van de bosbodem. Op de plekken waar Amerikaanse eiken stonden komen beuken. Aan de oostkant bestond een deel van het bos uit een menging van berk en Douglas. De Douglas is hier weggehaald en wordt vervangen door inheemse loofhoutsoorten, zoals beuk, haagbeuk, zomer- en wintereik, zomer- en winterlinde, hazelaar en zoete kers. De aanplant van nieuwe bomen en struiken wordt mogelijk gemaakt door middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Stichting Ark en de Provincie Limburg.

 

Welkom

Door deze werkzaamheden ontstaat lokaal mogelijk tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap.

Er op uit