• Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

Nieuwe plekken voor zeldzame gagel op Landgoed de Hamert

Nieuwe plekken voor zeldzame gagel op Landgoed de Hamert
dinsdag, 22 mei 2012

Komende weken wordt door Stichting het Limburgs Landschap 5 hectare vochtig grasland aan de Twistedenerweg bij Wellerlooi heringericht. Er komen ondiepe plassen met gevarieerde oevers met struiken en heidebegroeiing. Het doel is om het leefgebied voor schaarse heidesoorten in Noord-Limburg uit te breiden. Het wordt landschappelijk afwisselender waardoor er meer kansen komen voor typische soorten als gagel, heikikker, heideblauwtje, koraaljuffer en de watersnip.

Nieuwe plekken voor zeldzame gagel op Landgoed de Hamert

Komende weken wordt door Stichting het Limburgs Landschap 5 hectare vochtig grasland aan de Twistedenerweg bij Wellerlooi heringericht. Er komen ondiepe plassen met gevarieerde oevers met struiken en heidebegroeiing. Het doel is om het leefgebied voor schaarse heidesoorten in Noord-Limburg uit te breiden. Het wordt landschappelijk afwisselender waardoor er meer kansen komen voor typische soorten als gagel, heikikker, heideblauwtje, koraaljuffer en de watersnip.

pers gagel

Foto Gagel. Foto Harry Bussink

Werkzaamheden

Het grasland is hier door ontwatering en bemesting in de vorige eeuw soortenarm geworden. Het Limburgs Landschap heeft de gronden een aantal jaren geleden in eigen beheer gekregen en kan dankzij steun van de provincie Limburg in kader van Platteland in Uitvoering, het benodigde budget bij elkaar krijgen voor natuurherstel. Met name in de lage delen met toestroom van grondwater is herinrichting kansrijk. Hier zal plaatselijk de voedselrijke bovenlaag afgegraven worden tot op de voedselarme bodems. Om verdroging van het gebied voortaan te voorkomen worden kleine kavelslootjes gedempt en er wordt een stuw geplaatst. De bij graafwerkzaamheden vrijkomende voedselrijke grond zal in een tijdelijk gronddepot worden opgeslagen en getransporteerd over de Twistedenerweg naar de herbestemming elders. Door de graafwerkzaamheden zal het er wel even rommelig uitzien, maar ervaringen bij eerdere projecten van Het Limburgs Landschap laten zien dat het meteen daarna al snel mooier wordt.

Overlast beperken

Iedereen beseft zich dat dit grote grondverzet langs een van de geliefde fiets- en wandel-routes door de Hamert, tijdelijk overlast berokkent. Er wordt vanzelfsprekend getracht om zo min mogelijk overlast voor bezoekers van Landgoed de Hamert te veroorzaken. Bij wandelroutes worden voor de veiligheid oversteekplaatsen ingericht en op de Twistedenerweg geldt voor de aannemer een snelheidsbeperking. De parkeerplaats en de Jachthut op den Hamer blijven gewoon bereikbaar. Als alles volgens planning verloopt duren de werkzaamheden tot de tweede helft van juni.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de

logo provincielimburg    logo plattelandinuitvoering

Er op uit