• Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

Nieuwe toekomst Westmeerven, Hamert

Nieuwe toekomst Westmeerven, Hamert
woensdag, 08 augustus 2012

Stichting het Limburgs Landschap gaat de komende weken aan het werk bij het Westmeerven op Landgoed de Hamert. De kwaliteit van het venwater laat te wensen over. Door hier onderhoud uit te voeren krijgen tal van typische vensoorten weer volop kansen. Wandelaars kunnen de ontwikkelingen van dichtbij volgen.

Nieuwe toekomst Westmeerven, Hamert

Stichting het Limburgs Landschap gaat de komende weken aan het werk bij het Westmeerven op Landgoed de Hamert. De kwaliteit van het venwater laat te wensen over. Door hier onderhoud uit te voeren krijgen tal van typische vensoorten weer volop kansen. Wandelaars kunnen de ontwikkelingen van dichtbij volgen.

Het Westmeerven is naast het Heerenven en het Pikmeeuwenwater een van de bekende vennen van Landgoed de Hamert. Dit ruim 1000 ha grote natuurgebied is een geliefd wandelgebied. Het Westmeerven is via de rode wandelroute bereikbaar vanaf de parkeerplaats bij de Paaldijk aan de Dikkenberg in Wellerlooi.

 

Water

In het verleden werd het Westmeerven gebruikt als een soort wateroverstort van het omliggende gebied. Een inmiddels gedempte afwateringssloot zorgde zo voor aanvoer van voedselrijk water uit de omgeving met als resultaat een dikke sliblaag op de venbodem. Het van oorsprong voedselarme ven is zo geworden tot een voedselrijke plas. Nu door aankoop van omliggende gronden de landschappelijke omgeving weer op orde is kan ook het Westmeerven worden hersteld.

pers westmeerven 

Het Westmeerven ligt in het fraaie landschap van Landgoed de Hamert. De waterkwaliteit laat te wensen over, tijd voor een schoonmaakbeurt. Foto Stichting het Limburgs Landschap.

Schone kwel

Het verwijderen en afvoeren van de verrijkte sliblaag zal enkele weken in beslag nemen en wordt medio augustus gestart. Uiterlijk begin oktober zijn de werkzaamheden afgerond. Het werk wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en Platteland in Uitvoering. Het schone en zuivere grondwater uit de omgeving, aangevuld met regenwater, zal het ven weer snel doen vullen. Plantensoorten als witte waterranonkel en moerashertshooi zullen terugkeren. Maar ook libellen en amfibieën als rugstreeppad en vinpootsalamander zullen het volgend jaar het ven al weer kunnen gebruiken als voortplantingsplek en ook trek- en waadvogels zullen het opgeschoonde ven snel weten te vinden. Tijdens de werkzaamheden worden de aanwezige bijzondere plantensoorten op de oevers gespaard.

 

Uw eigen inbreng

Vanuit de vogelkijkhut bij het Westmeerven kan iederen de werkzaamheden goed volgen. Natuurlijk is tijdelijk overlast niet te voorkomen, maar Het Limburgs Landschap doet haar best om die zo veel mogelijk te beperken. Bij andere venherstelprojecten waren de resultaten opvallend goed. Daar gaat Het Limburgs Landschap ook hier van uit. U als wandelaar en genieter van het Limburgse landschap kunt daaraan bijdragen door uw natuurwaarnemingen en –ervaringen te noteren in het logboek in de vogelkijkhut van het Westmeerven.  

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de

logo provincielimburg    logo plattelandinuitvoering

Er op uit