• Februari Exaten

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Februari Fossa Eugeniana

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Februari Arcen

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  Geleend van onze kinderen

   

 • Februari Dubbroek

   

   

   

   Namens de natuur uw gastheer

Onderhoud hoog-spanningsleidingen

Onderhoud hoog-spanningsleidingen
dinsdag, 03 oktober 2017

 

TenneT en Stichting het Limburgs Landschap werken samen aan een duurzaam landschap

 
Op 3 oktober tekenden Stichting het Limburgs Landschap en TenneT een contract over de natuur rondom verschillende hoogspanningsverbindingen in Limburg. In het contract wordt vastgelegd hoe het beheer en onderhoud van zo’n 31 hectare natuurgebieden onder hoogspanningsverbindingen van TenneT komende jaren wordt geregeld. De goede samenwerking tussen beide partijen wordt met het contract nog eens extra onderstreept.
 
De partijen
TenneT is de landelijk netbeheerder van alle hoogspanningsverbindingen van 110 kV en hoger. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.
Stichting het Limburgs Landschap zet zich in voor behoud en beheer van natuurterreinen in Limburg die belangrijk zijn, in zowel natuurwetenschappelijk als landschappelijk opzicht. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het in stand houden en beheren van diverse beschermde monumenten die ze in eigendom heeft. Het streven van Het Limburgs Landschap is om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden, inclusief de daarbij behorende monumenten.
Het contract
Diverse hoogspanningsverbindingen van TenneT lopen over de terreinen van Het Limburgs Landschap. De bomen in deze gebieden groeien richting de stroom vervoerende geleiders en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Om de hoogwaardige natuur en waardevolle bossen te combineren met de hoogspanningsverbindingen, voert TenneT een jaarlijkse schouw uit om aan te merken welke bomen onderhoud vergen. Het daadwerkelijke onderhoud wordt vervolgens door Stichting het Limburgs Landschap gedaan.
Projectmanager binnen TenneT is Erik Salari, hij is enthousiast over de samenwerking. “Dankzij goede afspraken met Stichting het Limburgs Landschap voert zij dit onderhoud al jaren naar tevredenheid uit, met het oog op de natuur en de natuurwaarde van de begroeiing. Het Limburgs Landschap bepaalt zelf of bomen gesnoeid of gekapt worden, zolang maar aan de veiligheidsnorm wordt voldaan.” In de overeenkomst is geregeld hoe in de loop der jaren het onderhoud zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk impact voor de natuur kan worden gedaan. De jaarlijkse schouw blijft de verantwoordelijkheid van TenneT.
 
De toekomst
Daarnaast gaan TenneT en Stichting het Limburgs Landschap samen kijken naar de terreinen onder de hoogspanningsverbinding. De uitdaging is om deze percelen om te vormen naar gebieden met duurzaam laagblijvende beplanting. Met bijvoorbeeld heide of vegetatie die door begrazing laag blijft, komt de veiligheid van de hoogspanningsverbinding niet meer in het geding. “Het omvormen moet wel passen in de omgeving, dus hoe dit precies vorm krijgt is afhankelijk van de locatie. Grondeigenaren hebben de natuurkennis en kennis van lokale biodiversiteit in pacht, zij moeten het initiatief nemen tot eventuele omvormingen”, aldus Salari.
 
Green Deal Partner
De samenwerking tussen medewerkers van Stichting het Limburgs Landschap en beheerders van TenneT is al jaren erg goed. Met deze overeenkomst wordt dat nog eens onderstreept. Salari: “TenneT is als Green Deal Partner altijd op zoek naar duurzame mogelijkheden om de verbindingen zo te onderhouden dat de impact op de omgeving zo laag mogelijk blijft.”
 
Cees de Jong [Tennet] en Wilfred Alblas [Stichting het Limburgs Landschap] schudden elkaar de hand na ondertekening van het contract en steken daarna meteen de handen uite mouwen. Foto’s: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.tennet HLI1855