• Maart Neercanne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Geleend van onze kinderen

 • Maart Langhout

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Maart Ingendael

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Maart Cottessen

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Populieren worden orchideeën

Populieren worden orchideeën
donderdag, 27 september 2018

 

Rij populieren Fallenberg wordt gekapt

 

Stichting het Limburgs Landschap beheert haar gebieden om het landschap aantrekkelijker te maken en de soortenrijkdom te vergroten. Dat is in beide gevallen ook voor de bezoekers aantrekkelijk. Zeker als een gebied nog maar kort eigendom is, zijn daar vaak opvallende ingrepen voor nodig en de rust wordt er soms ook tijdelijk door verstoord. De komende weken is dat het geval bij de Fallenberg aan de rand van het Cannerbos bij Maastricht. Daar wordt onder andere een rij populieren gekapt en de bosrand wordt gevarieerder gemaakt. Wandelaars die deze herfstweken het Cannerbos bezoeken zullen dat zelf kunnen zien. Het is een stevige ingreep, maar er komt een soortenrijke begroeiing voor terug.

Natuurbeheer is ingewikkelder dan zo op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen zon en regen bepalen wat er groeit, maar ook de bodemsamenstelling. Die is de laatste eeuw door neerslag van stoffen als stikstof uit verkeer, landbouw en industrie verstoord waardoor de bodem verzuurd is en te voedselrijk. Dat zorgt ervoor dat sommige soorten, zoals grassen, veel sneller groeien en die verdringen daardoor de kwetsbare soorten. Vaak soorten met de mooiste bloemen. Hoewel de vervuiling door allerlei maatregelen gelukkig afgenomen is, is die nog steeds te hoog voor vele kwetsbare natuurgebieden. Daarom steunt de overheid herstelprogramma’s, onder de naam PAS-maatregelen, om de vermesting en verzuring tegen te gaan. Het Limburgs Landschap maakt daar gebruik van om zo de natuur soortenrijker te maken. Omdat er achterstand ingehaald moet worden, is er om te starten vaak een stevige ingreep nodig. Zo ook bij de Fallenberg.

Liever orchideeën
Een helling van de Fallenberg, grenzend aan het Cannerbos is nu nog een soortenarm weiland. De kalkrijke ondergrond kan juist zorgen voor een soortenrijke begroeiing. Daar zijn elders bij Het Limburgs Landschap al mooie voorbeelden van zoals op de Bemelerberg. Zo’n gebied moet voedselarmer worden om een zogenaamd ‘schraal grasland’ te worden. Schraal qua voedselaanbod in de bodem, maar rijk aan kleurrijke soorten. Belangrijk hiervoor is voldoende zonlicht en voedselarme omstandigheden. Om bladval en schaduw te voorkomen wordt de bosrand van het Cannerbos langs de Fallenberg gekapt. De stobben lopen weer uit en vormen dan struiken met dekking voor vogels. Tevens worden 40 populieren langs het wandelpad gekapt. De bomen die langs de landweg richting het Cannerbos weggehaald worden zijn deels ook een potentieel gevaar voor wandelaars omdat ze oud zijn, soms ziek en daardoor takken laten vallen. Al die ingrepen worden nu in één project uitgevoerd om de verstoring en overlast in het gebied te beperken. De ingreep zal voor wat overlast voor wandelaars zorgen. Ook is het landschappelijk opvallend maar tegelijkertijd is de ingreep de start van een ontwikkeling naar een kleurrijke soortenrijkdom.

 

Door in de bosrand te kappen en populieren weg te halen kan het grasland bij de Fallenberg bloem- en soortenrijker worden. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

 

Er op uit