• Maart Neercanne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Geleend van onze kinderen

 • Maart Ingendael

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Maart Cottessen

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Maart Langhout

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

Werkzaamheden De Dellen

Werkzaamheden De Dellen
donderdag, 23 augustus 2018

 

Aan het werk in bosgebied De Dellen

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In een bosrand nabij Berg, tussen de Bronsdalweg en de Mussenput, worden de komende maanden natuurwerkzaamheden uitgevoerd.

Natuur onder druk
Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen, worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS [Programmatische Aanpak Stikstof], een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden daarvoor natuurherstelmaatregelen uitvoeren.

Gevarieerde bosrand
Van eind augustus tot in oktober wordt een bosrand ten noorden van Berg gekapt ter grootte van een halve hectare. Verspreid in deze bosrand blijft een aantal bomen en struiken gehandhaafd. Tevens wordt de strooisellaag van de bosrand afgeschraapt en afgevoerd. Zo worden veel voedingsstoffen afgevoerd, waardoor ruigtesoorten zoals brandnetel en bramen minder kans krijgen. Het grootste deel van de gekapte bomen en struiken krijgt in de komende jaren weer nieuwe uitlopers en vormt zo een gevarieerde struikenrand die geleidelijk over gaat naar het bos. Een dergelijke bosrand is interessant voor veel insecten, zangvogels en kleine zoogdieren.

Welkom
Door het kapwerk en het afvoeren van bomen, takhout en strooisellaag via de Brosdalweg ontstaat tijdelijk enige overlast. De paden worden na de werkzaamheden meteen hersteld. U bent en blijft van harte welkom in De Dellen.

 

Foto

Door in de dichte bosrand bomen te kappen, ontstaat er openheid en komt er weer licht op de bosbodem. Insecten, vogels en kleine zoogdieren profiteren hiervan en de wandelbeleving met omgeving wordt vergroot. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Jan Leunissen

Mede gefinancieerd door 

logoPL fc zwart

Er op uit