• Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Stichting Robur - Bedrijven voor Het Limburgs Landschap

Er ontstaat steeds meer draagvlak in de maatschappij voor de bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook binnen het bedrijfsleven staat de waarde van natuurbescherming buiten kijf. De balans tussen economie en ecologie is belangrijk. Deze gedachte is de reden geweest voor een aantal topmensen uit het Limburgse bedrijfsleven om de Stichting Robur - Bedrijven voor Het Limburgs Landschap op te richten. Zij hebben Limburgse bedrijven benaderd om lid te worden van stichting Robur. De naam is afgeleid van de Latijnse naam voor zomereik. Die staat voor duurzaam en krachtig.

KIJK HIER VOOR DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN

Robur steunt

Bedrijven die lid zijn van de Stichting Robur steunen projecten van Het Limburgs Landschap. De afgelopen jaren werd steun verleend aan de aankoop van gronden bij de Frankenhofmolen, restauratie van Nieuw Ehrenstein en bijgedragen aan de tv serie Natuurlijk Limburg, artikelen in dagblad de Limburger, aan de aankoop van gronden bij de Frankenhofmolen en de restauratie van Nieuw Erenstein.

 

Lid worden van Robur

Een bedrijvenlidmaatschap kost 1150 euro per jaar. Er is in overleg met Het Limburgs Landschap ook sponsoring van een 'eigen' project mogelijk. Dat kan vanaf een bijdrage van 4500 euro per jaar.

Comité van aanbeveling | Bestuur

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Robur bestaat uit de volgende personen:

 • Drs. Th.F.J.M. Bovens, Gouverneur van de provincie Limburg
 • Ir. R.L. van Iperen, president & CEO of Canon Europe, Middle East and Africa
 • Drs. M.A.M. Brand, namens Brand Bierbrouwerij BV
 • C. Oostwegel, hotelier-restaurateur
 • T.A. Goedmakers, lid Raad van Commissarissen Vebego International BV
 • Drs. F. Sijbesma, bestuursvoorzitter DSM
 • Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser, lid Raad van Bestuur UMC+

Het bestuur bestaat uit:

 • P.M.J. Thissen [voorzitter], oud vestigingsdirecteur Unica Venlo en Geleen
 • H.J.G. Berden [secretaris-penningmeester], directeur Seacon Logistics
 • Mr. W. Raab, voorzitter Stichting het Limburgs Landschap en senior rechter rechtbank Limburg
 • R. Goedmakers, CEO Vebego
 • J. Holtackers, voormalig directeur Hoco Beton
 • Mr. H.J.J. Narinx, directeur LWV
 • Mr. J.L. Stoop, partner Boels Zanders advocaten

De leden van het bestuur en het comité van aanbeveling ontvangen geen beloning voor hun inzet.

ANBI

  

ANBI FC

Stichting Robur - Bedrijven voor Het Limburgs Landschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI]

Op deze website vindt u alle informatie die hiervoor van belang is.

Stichting Robur: adresgegevens | KVK nummer: 12038148 | RSIN nummer: 8069.29.005

In het jaarverslag en beleidsplan leest uw meer over de doelstelling, de bestuurssamenstelling ziet u hierboven. De activiteiten en de balans [baten en lasten] zijn geintegreerd in het jaarverslag en beleidsplan van Stichting het Limburgs Landschap.  

 

Er op uit